Sběr přírodnin

Sběr přírodnin

MŠ vyhlašuje od 14.9. do 14.10.2020 sběr přírodnin – kaštanů, žaludů, šišek. Pouze řádně vyschlé! Přírodniny prosíme dávejte do krabic u hlavního vchodu mezi dveřmi. Nasbírané přírodniny budou využity do hmatových chodníčků na zahradě MŠ. Děkuje za účast.  

Pozor!

Pozor!

Vážení rodiče, žádáme Vás z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví, abyste od 10.9.2020 vstupovali do budovy MŠ se zakrytými dýchacími cestami. Nařízení trvá do odvolání. Děkujeme za ohleduplnost a spolupráci. MŠ

Třídní schůzky před začátkem nového školního roku

Třídní schůzky před začátkem nového školního roku

Vážení rodiče, prázdniny nám pomaloučku, ale jistě končí. Dovolte mi proto, abych Vás pozvala na první třídní schůzky před zahájením nového školního roku, kde se dozvíte spoustu důležitých informací od svých paní učitelek. Schůzky se budou konat ve čtvrtek 27.8.2020 na třídách od 16:00 hod. Rodiče nově přijatých dětí do MŠ Pod školkou najdou umístění…