Poděkování zpěváčkům :-)

Poděkování zpěváčkům :-)

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zpěváčkům, kteří se mnou a Gábinou vystoupili v sobotu na náměstí. Byli jste naprosto úžasní, zvládli jste to na jedničku a svědčí o tom velký potlesk po vystoupení. Děkuji i rodičům a prarodičům, kteří s dětmi trénovali. Přeji všem krásný předvánoční čas.

Přednáška nejen pro rodiče – Rozvoj grafomotoriky

Přednáška nejen pro rodiče – Rozvoj grafomotoriky

Vážení rodiče, připomínáme, že ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 17 – 18 hodin v Mateřské školce Pod školkou je pro Vás připraven seminář Rozvoj grafomotoriky. Přednášet nám bude Mgr. Barbara Sůsová. Dozvíme se, jak cvičit motorickou obratnost u dětí, seznámíme se s grafomotorickým vývojem v předškolním věku a jaký význam mají grafomotorická cvičení. Připravena též…

Plavání

Plavání

Milí rodiče, děti mají za sebou již 9 lekcí plavání. Poslední měsíc trénovaly prsové a kraulové nohy, také se učily synchronizovat ruce a nohy při jednotlivých plaveckých stylech a . Nejzdatnější děti plavaly na výdrž. Velmi je bavilo skákat z destičky do vody, naučily se tím, že trochu vody na obličeji jim nevadí a skok do vody…

Zpívání na náměstí

Zpívání na náměstí

Vážení rodiče, čas naúprosně utíká a za tři týdny nás čeká vystoupení na náměstí. Měli bychom vystupovat v 16:00, proto bych Vás požádala, abyste byli u pódia v 15:30. Vzhledem k nemocnosti, která momentálně ve školce panuje, Vás žádám o spolupráci. Trénujte prosím s dětmi písničky. Problém dělá hlavně Purpura. Těším se na všechny zpěváčky…