Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

14.5. – 25.5.2018 – Téma týdne : Na políčku, v jetelíčku

Dvoutýdenní plán : 14.5. – 25.5.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Všechno květe – Hmyz a brouci Téma týdne : Na políčku, v jetelíčku • vytvořit u dětí úctu k životu ve všech jeho formách • zprostředkovávat dětem jednoduché pokusy, porovnávat souvislosti a přenášet je i do jiných oblastí • rozvíjet fantazii a…

Dvoutýdenní plán : 30.4. – 11.5.2018, Téma : Všechno kvete, svátek matek

Dvoutýdenní plán : 30.4. – 11.5.2018                                               Věková skupina : 3-6 let Téma : Všechno kvete, svátek matek rozvoj nových výtvarných technik pozorování a porovnávání, řazení, počty potřeba životních návyků, dodržování hygieny, bezpečnosti rozvoj paměti a slovní zásoby rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)…

Týdenní plán 23.4-27.4.2018

Téma: Mláďátka Téma týdne: …že jezdíme bezpečně (doprava kolem nás) uvědomování si, že vše kolem se hýbe a posouvá procvičování číselné řady, geometrických tvarů, prostorové a časové orientace, jemné motoriky a sluchového a zrakového vnímání podněcování logického myšlení a kombinatoriky rozvíjení smyslu pro rytmus, rým a vtip osvojování základních znalostí o dopravních situacích vnímání potřeby bezpečí, ochrany…

Týdenní plán: 9. 4. – 20. 4. 2018

  Téma týdne: Mláďátka – Den Země, Naše zem   Komunitní kruh: Druhy zvířat Zvířátka na statku a jejich mláďátka Naše zem: Jak se jmenuje, hlavní město, hymna¨ Mapa ČR: Hory, řeky, Města Den Země: Jak se starat o naší zemi Hudební činnost: Když, jsem já sloužil to první léto Krávy, Krávy, jak si vlastně…