Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 15.1.-19.1.2018

Téma: Zima – Bílá královna Téma týdne: Zimní čas, zima kolem nás zvyšování aktivní slovní zásoby podněcování k soustředění na různé činnosti (dokončení započatého) prožívání hudebního, výtvarného a pohybového projevu snaha o zachycení prožitků a zážitků upevňování správných společenských, hygienických a pracovních (tvoření a výtvarné činnosti) návyků procvičování úchopu tužky, pastelky a lehkého vedení stopy registrování změn…

Týdenní plán 8.1. – 12.1.2018

Týdenní plán : 8.1. – 12.1. 2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Zvířátka v zimě • osvojování si základních poznatků o zvířatech a přírodě • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování písniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • rozvoj a pokus…

Týdenní plán 2.1.-5.1.2018

Téma: Zima – Bílá královna Téma týdne: Na nový rok…, Tři králové rozvíjení slovní zásoby a plynulého vyjadřování procvičování motorických dovedností podněcování schopnosti vyjádřit se výtvarně, pohybem, gesty, rytmem upevňování získaných pracovních, hygienických a společenských návyků rozlišování některých symbolů stimulování dětí k manipulačním činnostem rozpoznávání změn ve světě kolem nás vyhledávání odlišností v detailech (obrázek, předmět, osoba)…

Třítýdenní plán – Advent – Těšení – Těšíme se na Vánoce

    Třítýdenní plán : 4.12. – 22.12. 2017     Věková skupina : 3-6 let Téma : Advent – Těšení – těšíme se na Vánoce • osvojování si základních poznatků o zvycích a tradicích • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování psíniček s pohybem • podněcování dětí k…