Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

4.11. – 15.11.2019, téma týdne : Vzduchem létá, poletuje

4.11. – 15.11.2019 Téma týdne : Vzduchem létá, poletuje   Cíle : – rozlišování barev, tvarů – procvičování plynulých převalů – podněcování z dokončení započatých činností, plynulost pohybu   Navrhované činnosti : – písnička PYŠNÝ DRAK, LISTOPAD, SV.MARTIN – hra s melodií, vzestup., sestup. – básnička LISTÍ, DRACI – jazyk. cit. – homonyma, antonyma, rýmy…

Týdenní plán 21.-25.10.2019

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Všechno létá, co peří má rozvíjení vizuo-motorické koordinace, slovní zásoby podněcování emočních dovedností prohlubování potřeby dodržování pravidel soužití soustředění se na záměrnou činnost spontánní vyjádření představivosti a fantazie při hrách a tvořivých činnostech stimulování zájmu o knihy procvičování hybnosti mluvidel a kloubů horních končetin Návrhy činností: práce s knihou a obrazovými informacemi…

Týdenní plán 14.-18.10.2019

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Podzimní les prohlubování soustředění na určitou činnost, snaha o dokončení procvičování sluchové a zrakové orientace stimulace k hledání více řešení rozvíjení koordinačních dovedností; poznatků o systému lesa pojmenování zvířat žijících v lese osvojování si nových výtvarných technik, barevné škály (předškoláci odstíny barev) podněcování pocitu sounáležitosti Návrhy činností: manipulační hry a činnosti -přírodniny, dřívka…

Týdenní plán 7.-11.10.2019

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Pole už je skoro holé (podzim na poli) hledání souvislostí mezi počasím a děním v přírodě podněcování k reprodukci básniček, říkadel a písniček pozorování změn kolem nás rozšiřování slovní zásoby a mluvnických dovedností upevňování orientace v čase a prostoru procvičování zrakového a sluchového vnímání, rozlišování a paměti seznámení se s prací na…

12»