Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 14.-18.1.2019

Téma: Zima – Bílá královna Téma týdne: Zimní pohádka rozvíjení slovní zásoby a jazykového citu procvičování motorických dovedností vyjadřování a zachycování zážitků a prožitků (slovy, pohybem, výtvarně, mimikou) upevňování pracovních a sebeobslužných návyků osvojování znalostí o zimním počasí, barvách zdokonalování úchopu tužky, užívání dominantní ruky (předškoláci), orientace v tělním schématu stimulování sluchového vnímání a rozlišování Návrhy činností:…

Týdenní plán : 7.1. – 11.1. 2019, téma : Paní Zima čaruje, Tři králové

Týdenní plán : 7.1. – 11.1. 2019 Věková skupina : 3-6 let Téma : Paní Zima čaruje, Tři králové • osvojování si základních poznatků o tradicích ( Tři králové ) • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování písniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí…

Kostým na besídku

Vánoční posezení