Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 15.-26.6.2020

Téma: Těšíme se na prázdniny Téma týdne: Letní pohoda procvičování hledání souvislostí, časových představ a prostorové orientace podněcování k přiměřené komunikační samostatnosti osvojování si poznatků o důležitosti pitného režimu a ochraně zdraví v době letního počasí rozvíjení motorických dovedností Návrhy činností: pozorování změn v přírodě vycházky do okolí MŠ orientace v prostoru a čase (vyhledávání, přesunování, řazení)…

Téma týdne : Těšíme se na prázdniny – Výlet do ZOO, Týdenní plán : 8.6. – 12.6.2020

Týdenní plán : 8.6. – 12.6.2020 Téma týdne : Těšíme se na prázdniny – Výlet do ZOO Cíle : ➡️ osvojení poznatků o exotických zvířatech ➡️ rozšiřování slovní zásoby, zásady pro diskuzi ve skupině ➡️ procvičování v oblasti časové a prostorové orientace ➡️ utužování kolektivu ➡️ zvládání pravidel během různých denních činností ➡️ rozvoj jemné…

Týdenní plán 1.-5.6.2020

Téma: Těšíme se na prázdniny Téma týdne: Všechny děti světa rozvíjení společenských vztahů, empatie, tolerance a spolupráce stimulování představivosti, fantazie a tvořivosti seznamování se s životními hodnotami procvičování poznávacích a myšlenkových operací, číselných představ, motorických a jazykových dovedností podněcování k příjemnému prožívaní zajímavých aktivit a činností, řešení nepříjemných situací a drobných konfliktů získávání povědomí o obyvatelích naší…

Týdenní plán : 25.5. – 29.5.2020 Téma týdne : Pohoda u vody

Týdenní plán : 25.5. – 29.5.2020 Téma týdne : Pohoda u vody Cíle : ➡️ osvojení poznatků o různých částech naší plánety, o potřebě vody, koloběhu vody, vodních živočiších, … ➡️ rozšiřování slovní zásoby, zásady pro diskuzi ve skupině ➡️ procvičování v oblasti časové a prostorové orientace ➡️ utužování kolektivu ➡️ zvládání pravidel během různých…