Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 23.10.-27.10.2017

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Co to létá po lese? pozorování změn ve světě kolem nás poznávání lesních zvířátek pomocí pohádek a příběhů získávání zkušeností s novými výtvarnými technikami seznamování s číselnou řadou, počtem osvojování si pojmů prostorové orientace procvičování druhů chůze, střídání s během, plynulé převalování, posilování plosky nohy, rovnováha rozvíjení komunikačních dovedností stimulování dětí…

Týdenní plán 16.10. – 20.10.2017

Týdenní plán 16.10. – 20.10.2017                                          Věková skupina : 3-6let Téma : Kouzlo podzimu Téma týdne : Na políčku u lesa   rozvoj jemné a hrubé motoriky rozvoj pohybového aparátu rozvoj estetických schopností práce s novými materiály,…

Týdenní plán 9.10.-13.10.2017

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Na podzim na poli – vyorávají brambory pozorování souvislostí mezi počasím a změnami v přírodě seznámení s dalšími výtvarnými technikami rozvíjení dechového svalstva, dechové a vizuomotorické koordinace, intermodality, smyslového vnímání osvojování si představ o počtu, množství, velikosti stimulování sluchové paměti a pozornosti nacvičování a reprodukce písniček a básniček (rytmizace) rozvíjení jazykového citu,…

Týdenní plán 25.9. – 6.10.2017

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: U dědečka Václava – jablko, hruška dozrává pozorování a vnímání změn v přírodě vědomé napodobování jednoduchých pohybů seznamování s novými výtvarnými technikami rozšiřování slovní zásoby (hra s rýmem a zdrobnělinou) rozvíjení motorických dovedností, sluchová a zrakové percepce procvičování barev, číselné řady osvojování názvů ovoce a zeleniny Návrhy činností: pozorování změn v přírodě…