Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Téma týdne : Podzimní foukání – týden druhý ( počasí, oblečení ), 12.11. – 16.11.2018

Týdenní plán : 12.11. – 16.11.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma týdne : Podzimní foukání – týden druhý ( počasí, oblečení ) Cíle : • osvojování si elementárních poznatků o přírodě v různých obdobích, jak se patřičně oblékat a chárnit • získávání povědomí o tom, co všechno tvoří přírodní prostředí • chápání, že přírodu…

Týdenní plán 5.11.-9.11.2018

Téma: Padá listí Téma týdne: Podzimní foukání – listí, sv. Martin rozpoznávání dřevin, jejich listů a plodů podněcování ke vnímání roztodivných tvarů a barev podzimu procvičování pohybu v terénu a chůze ve dvojicích rozvíjení slovní zásoby, časoprostorového vnímání a početní představivosti vnímání sebe sama, potřeb svých i těch druhých, vzájemná pomoc, spolupráce stimulování schopnosti řešit drobný problém,…

Týdenní plán, 29.10. – 2.11.2018 : Dušičky a Halloween

29.10. – 2.11.2018 Týdenní plán : Dušičky a Halloween   29.10. + 30.10.2018 jsou podzimní prázdniny, provoz bude omezený, naše třída bude spojena s třídou Tygříků ( D ) cíle : – osvojení poznatků o Dušičkách ( co je to za svátek, proč se slaví, vysvětlení názvu ) a Halloween ( kde se slaví, jak…

Týdenní plán 22.10-26.10.2018

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Všechno létá… (ptáci, draci, listí) procvičování správného dýchání a koordinace ruky a oka vnímání a pozorování změn počasí a prostředí rozvíjení slovní zásoby a jazykového citu podněcování k vyhledávání informací v knihách a časopisech procvičování znalostí o barvách, geometrických tvarech, číselném sledu… prohlubování motorických dovedností Návrhy činností: hra s homonymy, zdrobnělinami,…