Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 13.-17.1.2020

Téma: Zima – bílá královna Téma týdne: Sportujeme v zimě rozšiřování aktivní slovní zásoby, prohlubování jazykového citu procvičování motoriky mluvidel osvojování schopnosti vnímat okolní svět všemi smysly seznámení s pohybem v zimě a pravidly bezpečnosti podněcování k přirozenému rozvoji motorických dovedností pojmenovávání různých zimních aktivit a sportů stimulování sluchového a zrakového vnímání Návrhy činností: pozorování změn v zimní…

Týdenní plán : 6.1. – 10.1.2020, Téma : My tři králové jdeme k Vám, Nový rok

Týdenní plán : 6.1. – 10.1.2020                 Věková skupina : 3-6 let Téma : My tři králové jdeme k Vám, Nový rok   osvojování si tradic o třech králích, vzpomínky na Vánoce zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem rozvoj a pokus o zvládání nových…

Týdenní plán : 6.1. – 10.1.2019, Téma : My tři králové jdeme k Vám, Nový rok

Týdenní plán : 6.1. – 10.1.2019                     Věková skupina : 3-6 let Téma : My tři králové jdeme k Vám, Nový rok   osvojování si tradic o třech králích, vzpomínky na Vánoce zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem rozvoj a pokus o zvládání nových výtvarných technik stimulování dětí ke spolupráci, součinnosti a…

Dvoutýdenní plán : 9.12. – 20.12.2019, Téma : Vánoční těšení

Dvoutýdenní plán : 9.12. – 20.12.2019        Věková skupina : 3-6 let Téma : Vánoční těšení stimulovat děti k zamyšlení o životních hodnotách • rozvíjení slovní zásoby, sluchová paměť, empatie a tvořivost • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • procvičování motorických dovedností • podněcování ke klidnému řešení obtíže, dodržování pravidel slušného chování…