Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 30.11.-4.12.2020

Téma: Paní zima čaruje Téma týdne: Mikuláš, anděl a čert rozvíjení pohybové koordinace, jemné motoriky, motoriky mluvidel a komunikačních dovedností zvládání projevů emocí prohlubování znalostí a pojmů spojených s orientací v prostoru pozorování změn a rozdílů pojmenování dějů a činností vnímání nálad a pocitů, pojmenování vytváření správných společenských postojů a hodnot Návrhy činností: práce s obrázkem (popis, orientace,…

Advent přichází ( sv.Kateřina)

Týdenní plán 23.11.-27.11.2020 Téma týdne : Advent přichází, ( sv.Kateřina)   Procvičování číselné řady Osvojit si základní pojmy prostorové orientace Rozšiřování slovní zásoby Podněcovat v dětech zájem o tradice Hledání rozlišností a rozdílů mezi předměty Stimulovat děti ke správnému pohybu a dýchání       Návrhy činností Zrakové a sluchové rozlišování Práce s knihou , encyklopedie Třídění…

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Téma: Podzim maluje Téma týdne: Noční představení (obloha, světlo, tma, hvězdy) osvojování poznatků o okolním světě a jeho zákonitostech rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie procvičování motorických, komunikačních a sebeobslužných dovedností podněcování dětí k získávání informací rozvíjení časové a prostorové orientace Návrhy činností: pozorování změn v přírodě, okolí MŠ (vycházka) prohlížení encyklopedií, orientace v obrázku zrakové a sluchové…

svatý Martin na koni….počasí

Týdenní plán 9.11-13.11.2020 Téma : Podzim maluje Téma týdne : svatý Martin na bílém koni…., počasí .   Osvojit si poznatky o přírodě Procvičovat číselnou řadu, sluchové a zrakové rozlišování Rozvíjet slovní zásobu Podněcovat děti ke vnímání barev, detailů, odlišností Procvičovat motorické dovednosti ( motání ,válení, rolování ) Pojmenovat části oděvu a obuvi Stimulovat děti…