Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

17.2. – 6.3.2020, Já člověk – zdraví, tělo, nemoc, smysly

17.2. – 6.3.2020 T: Masopustní veselí TT : Já člověk – zdraví , tělo, nemoc, smysly Cíle : – osvojování poznatků o lidském těle, jeho možnostech, funkcích, zdravém životní stylu – prohlubování orientace v lidském schématu – upevňování správných návyků a pravidel bezpečnosti – rozvíjení schopnosti záměrné nápodoby pohybů – procvičování prostorové a časové orientace,…

Týdenní plán 10.-14.2.2020

Téma: Masopustní veselí Téma týdne: Ladova zima, Masopust rozvíjení schopnosti popsat děj, činnost podněcování k vyjádření se pohybem, mimikou vytváření povědomí o vztazích a hodnotách mezi lidmi, společenském chování osvojování pojmů časové a prostorové orientace procvičování motorických schopností a dovedností, sluchové a zrakové vnímání a rozlišování stimulování dovedností spojených s hudebním doprovodem Návrhy činností: povídání o zvycích…

3.2. – 7.2.2020 – Ten dělá to a ten zas tohle…

Týdenní plán : 3.2. – 7.2.2020                      Věková skupina : 3-6 let Téma : Ten dělá to a ten zas tohle   osvojování si základních poznatků o povolání, zaměstnání poznávání hotnoty věcí zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí rozvoj a pokus o zvládání nových…

Týdenní plán 27.-31.1.2020

Téma: Zima – bílá královna Téma týdne: Zima kolem nás, zvířátka v zimě stimulování zájmu o okolní svět, pozorování, hledání změn v přírodě získávání povědomí o proměnlivosti rozvíjení schopnosti zachytit dění kolem nás výtvarně, pohybem a slovem posilování schopnosti sluchového rozlišování rozpoznávání odlišností (směr, detail, velikost, barva) osvojování znalostí o životě zvířat v zimě rozvíjení kognitivních funkcí …