Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Dvoutýdenní plán : 10.12. – 21.12.2018, téma : Vánoční těšení

      Dvoutýdenní plán : 10.12. – 21.12.2018               Věková skupina : 3-6 let Téma : Vánoční těšení stimulovat děti k zamyšlení o životních hodnotách • rozvíjení slovní zásoby, sluchová paměť, empatie a tvořivost • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • procvičování motorických dovedností • podněcování ke klidnému řešení obtíže, dodržování pravidel slušného chování…

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Téma: Advent Téma týdne: Mikuláš, anděl a čert osvojování poznatků o lidových zvycích a tradicích procvičování sluchové paměti, reprodukce básniček a písniček podněcování k rozdávání radosti, vzájemné ohleduplnosti a tolerance rozvíjení schopnosti poznat, co je správné a co ne poznávání přirozených lidských hodnot rozvíjení vizuo-motorické koordinace, slovní zásoby, hybnosti mluvidel, jemné motoriky Návrhy činností: hra s otiskem,…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Téma : Advent přichází…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Advent přichází… • osvojování si základních poznatků o zvycích a tradicích • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování psíniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • pokus o zvládání nových výtvarných…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018, Téma : Advent přichází…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Advent přichází… • osvojování si základních poznatků o zvycích a tradicích • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování psíniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • pokus o zvládání nových výtvarných…