Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán : 4.2. – 8.2.2019, Téma : Ten dělá to a ten zas tohle…

Týdenní plán : 4.2. – 8.2.2019 Věková skupina : 3-6 let Téma : Ten dělá to a ten zas tohle… • osvojování si základních poznatků o povolání, zaměstnání • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování písniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • rozvoj…

Týdenní plán 28.1.-1.2.2019

Téma: Zima – Bílá královna Téma týdne: Zimní sportování stimulování zrakového vnímání, rozlišování, paměti rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností rozlišování a poznávání symbolů a piktogramů pojmenovávání zimních sportů, zachycení typických znaků osvojování pravidel bezpečného pohybu v zimě rozvíjení součinnosti obou rukou, oka a ruky podněcování postřehu, fantazie a schopnosti řešení náročnějších situací Návrhy činností: práce s knihou…

Týdenní plán : 21.1. – 25.1.2019, Téma : Zvířátka v zimě

Týdenní plán : 21.1. – 25.1.2019                     Věková skupina : 3-6 let Téma : Zvířátka v zimě   osvojování si základních poznatků o zimní přírodě, zvířatech zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem podněcování dětí k zamyšlení o jak můžeme zvířátkům pomáhat rozvoj a pokus o zvládání nových výtvarných technik stimulování dětí…

Týdenní plán 14.-18.1.2019

Téma: Zima – Bílá královna Téma týdne: Zimní pohádka rozvíjení slovní zásoby a jazykového citu procvičování motorických dovedností vyjadřování a zachycování zážitků a prožitků (slovy, pohybem, výtvarně, mimikou) upevňování pracovních a sebeobslužných návyků osvojování znalostí o zimním počasí, barvách zdokonalování úchopu tužky, užívání dominantní ruky (předškoláci), orientace v tělním schématu stimulování sluchového vnímání a rozlišování Návrhy činností:…