Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán : 29.4. – 3.5.2019 Téma týdne : Čarodějnický rej, Máj – lásky čas

Týdenní plán : 29.4. – 3.5.2019 Téma týdne : Čarodějnický rej, Máj – lásky čas Cíle : ➡️ osvojení poznatků o filipojakubské noci, kde vznikla „tradice“ pálení čarodějnic, oslavy 1.Máje ➡️ rozšiřování slovní zásoby, zásady pro diskuzi ve skupině ➡️ procvičování v oblasti časové a prostorové orientace ➡️ utužování kolektivu ➡️ zvládání pravidel během různých…

Týdenní plán 23.4.-26.4.2019

Téma: Mláďátka Téma týdne: Bezpečný svět osvojování znalostí a dovedností spojených s dopravou získávání povědomí o „bezpečí“ kolem nás poznávání dopravních značek, piktogramů a symbolů týkajících se bezpečnosti podněcování zájmu o přírodu a budování empatie seznámení se s následky nesprávného chování a vztahu ke světu kolem nás Návrhy činností:  hra s barvou, velikostí, počtem, tvarem, třídění, přiřazování,…

Týdenní plán : 15.4. – 18.4.2019, Téma : Velikonoční pomlázka

Týdenní plán : 15.4. – 18.4.2019 Téma týdne : Velikonoční pomlázka Cíle : ➡️ osvojení poznatků o Velikonocích a jejich tradicich ➡️ rozšiřování slovní zásoby, zásady pro diskuzi ve skupině ➡️ procvičování v oblasti časové a prostorové orientace ➡️ utužování kolektivu ➡️ zvládání pravidel během různých denních činností ➡️ rozvoj jemné a hrubé motoriky, pohybového…

Týdenní plán 8.4.-12.4.2019

Téma: Mláďátka Téma týdne: Na tom našem dvoře… prohlubování znalostí o domácích a hospodářských zvířatech (význam, užitek, péče, chov) podněcování zájmu o růst a vývoj živočichů kolem nás, souvislosti, návaznosti zapojení humoru a vtipu do vyjadřování stimulování pozorovacích schopností rozvíjení sluchového a zrakového vnímání Návrhy činností: práce s encyklopedií, časopisem; orientace v obrázku na statku – stavby,…