Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 22.10-26.10.2018

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Všechno létá… (ptáci, draci, listí) procvičování správného dýchání a koordinace ruky a oka vnímání a pozorování změn počasí a prostředí rozvíjení slovní zásoby a jazykového citu podněcování k vyhledávání informací v knihách a časopisech procvičování znalostí o barvách, geometrických tvarech, číselném sledu… prohlubování motorických dovedností Návrhy činností: hra s homonymy, zdrobnělinami,…

Týdenní plán 8.10-19.10.2018

Téma: Kouzlo podzimu Téma týdne: Na políčku u lesa… hledání souvislostí mezi počasím a děním v přírodě podněcování k vědomému napodobení jednoduchých pohybů prohlubování sluchového vnímání a pozornosti poznávání lesních a polních zvířat, plodin podzimního lesa a pole (pohádky) stimulování zájmu o knihu a hospodaření v lese a na poli rozvíjení orientace v prostoru, tělním schématu a…

Týdenní plán : 1.10. – 5.10.2018, téma týdne : Podzimní zahrádka

Týdenní plán : 1.10. – 5.10.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma týdne : Podzimní zahrádka Cíle : • osvojení poznatků o přírodě, o podzimu a ovoci, které sklízíme na podzim, umět pojmenovat, kde roste, aj.. • rozvíjení řečové schopnosti a jazykové dovednosti • procvičování jemné motoriky • rozvíjení nových výtvarných a pracovních metod •…

Týdenní plán 24.9.-27.9.2018

Téma: Prázdniny končí – školka kamarád Téma týdne: U dědečka Václava (toulání minulostí) hledání a pochopení souvislostí mezi přítomností a minulostí rozvíjení orientace v čase, časové posloupnosti procvičování správných sebeobslužných návyků osvojování si bezpečného pohybu ve skupině dětí (vycházky, výlet) rozvíjení řečových a jazykových dovedností vytváření vztahu k místu kde žiji Návrhy činností: pozorování změn v…