Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán : 7.1. – 11.1. 2019, téma : Paní Zima čaruje, Tři králové

Týdenní plán : 7.1. – 11.1. 2019 Věková skupina : 3-6 let Téma : Paní Zima čaruje, Tři králové • osvojování si základních poznatků o tradicích ( Tři králové ) • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování písniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí…

Kostým na besídku

Vánoční posezení

Dvoutýdenní plán : 10.12. – 21.12.2018, téma : Vánoční těšení

      Dvoutýdenní plán : 10.12. – 21.12.2018               Věková skupina : 3-6 let Téma : Vánoční těšení stimulovat děti k zamyšlení o životních hodnotách • rozvíjení slovní zásoby, sluchová paměť, empatie a tvořivost • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • procvičování motorických dovedností • podněcování ke klidnému řešení obtíže, dodržování pravidel slušného chování…