Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 1.4.-5.4.2019

Téma: Mláďátka Téma týdne: Jaro v zahradě osvojování základních poznatků o sázení, setí, klíčení a růstu rostlin získávání povědomí o potřebě vody pro živou přírodu podněcování kladného vztahu k přírodě rozvíjení emočních a sociálních dovedností procvičování názvů jarních květin, rostlin a nářadí porozumění čtenému textu, práce s otázkou rozvíjení jazykového citu Návrhy činností: zrakové rozlišení (detail, rozdíl,…

Týdenní plán 25.3.-29.3.2019

Téma: Jaro ťuká na vrátka Téma týdne: Umění jara, kniha rozvíjení slovní zásoby a mluveného projevu podněcování ke vnímání přírodních krás a umění přírody upevňování znalosti barev (základní i odstíny) stimulování fantazie a tvořivosti osvojování dovedností ve výtvarném projevu vnímání rozmanitostí hudby rozvíjení schopnosti poznávat zrakem, sluchem, hmatem osvojování si pravidel společenského chování Návrhy činností: práce s…

Téma : Jaro se probouzí, loučíme se se zimou, Týdenní plán : 18.3.. – 22.3.2019

Týdenní plán : 18.3.. – 22.3.2019                    Věková skupina : 3-6 let Téma : Jaro se probouzí, loučíme se se zimou   osvojování si základních poznatků o jaru, změnách v přírodě, tradicích zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem rozvoj a pokus o zvládání nových výtvarných technik stimulování dětí ke spolupráci, součinnosti a…

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Téma: Jaro ťuká na vrátka Téma týdne: Sluníčko se protahuje… pozorování a pojmenovávání změn v přírodě vnímání a hledání souvislostí s přechodem ročních období podněcování výtvarného vyjádření upevňování znalosti barevné škály (př. – odstíny), číselné řady, porovnávání počtu prohlubování zájmu o mluvené slovo, sluchovou a zrakovou paměť osvojování správného zacházení a hry na rytmické nástroje rozvíjení motorických…