Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán : 4.3. – 8.3.2019, Téma : Jaro vnímám všemi smysly

Týdenní plán : 4.3. – 8.3.2019 Téma : Jaro vnímám všemi smysly   osvojování si základních poznatků o smyslech, jaru, probouzející se přírodě zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček spojování písniček s pohybem rozvoj a pokus o zvládání nových výtvarných technik stimulování dětí ke spolupráci, součinnosti a vzájemné pomoci dodržování správných hygienických návyků podporování…

Týdenní plán: 18. 2. – 1. 3. 2019

Týdenní plán: 18. 2. – 1. 3. 2019

Týdenní plán: 18. 2. – 1. 3. 2019 Téma týdne: Já a mé tělo – zdraví a nemoc   Komunitní kruh: Moje tělo: práce s knihou, obrázkem, pozorování 5 smyslů Jak se starat o naše tělo Práce s pohádkou: Teta chřipka Vitamíny: co to je, proč jsou důležité …. Výtvarná činnost: Bacil: tuž Koláž: dobré a špatné…

Týdenní plán : 18.2. – 1.3.2019, Téma týdne : Bacil bacil bacila / Já, človíček

Týdenní plán : 18.2. – 1.3.2019 Věková skupina : 3-6 let Téma : Masopustní veselí Téma týdne : Bacil bacil bacila / Já, človíček • osvojování si základních poznatků o lidském těle, prevenci zdraví, hygieně, vitamínech, … • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování písniček s pohybem •…

Týdenní plán 11.2-15.2.2019

Téma: Masopustní veselí Téma týdne: Zimní tradice, Masopust porozumění slyšenému textu osvojování znalostí o zimě dříve a dnes rozvíjení jazykového citu (rýmy, zdrobněliny, stupňování, homonyma a synonyma) dodržování pravidel společenského chování podněcování propojování hudby a pohybu používání prostorových pojmů upevňování svého postavení ve skupině dětí Návrhy činností: prohlížení ilustrací Josefa Lady povídání o zimních tradicích , hrách…