Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 17.9. – 21.9.2018, téma : U nás doma

Týdenní plán : 17.9. – 21.9.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma týdne : U nás doma Cíle : • osvojení poznatků o rodině a o tom, kde bydlím – dokázat pojmenovat rodiče, sourozence, prarodiče, bydlím v domečku či bytě, město, popř.ulice, … • rozvíjení řečové schopnosti a jazykové dovednosti • posilování prosociálního chování v…

Týdenní plán 10.9.-14.9.2018

Téma: Prázdniny končí – školka kamarád Téma týdne: Prázdninové vzpomínání navazování kamarádských vztahů a vazeb osvojování dohodnutých pravidel aktivní zapojování do všech činností během dne stimulování dětí k vyjádření prázdninových zážitků seznamování s pojmy časoprostorové orientace podněcování k hledání antonym (vzdálenost, velikost, vlastnosti) rozvíjení jazykového citu opakování poznatků o cestování a světě kolem nás Návrhy činností: prohlížení…

Téma týdne : Prázdniny končí – školka kamarád

3.9. – 7.9.2018 Téma týdne : Prázdniny končí – školka kamarád                     věková skupina : 3-6 let   Cíle : Seznamování s prostředním MŠ, kamarády, učitelkami a „dnem“ v Mš Osvojování pravidel soužití Prohlubování a uplatňování společenských a hygienických návyků   Návrhy činností : Komunikační krůčky a hry zaměřené…