Rubrika "C – Žirafky"

Navigace: C – Žirafky, Aktuality, Kontakt

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Téma: Advent Téma týdne: Mikuláš, anděl a čert osvojování poznatků o lidových zvycích a tradicích procvičování sluchové paměti, reprodukce básniček a písniček podněcování k rozdávání radosti, vzájemné ohleduplnosti a tolerance rozvíjení schopnosti poznat, co je správné a co ne poznávání přirozených lidských hodnot rozvíjení vizuo-motorické koordinace, slovní zásoby, hybnosti mluvidel, jemné motoriky Návrhy činností: hra s otiskem,…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Téma : Advent přichází…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Advent přichází… • osvojování si základních poznatků o zvycích a tradicích • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování psíniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • pokus o zvládání nových výtvarných…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018, Téma : Advent přichází…

Týdenní plán : 26.11. – 30.11.2018 Věková skupina : 3-6 let Téma : Advent přichází… • osvojování si základních poznatků o zvycích a tradicích • poznávání hotnoty věcí • zapamatování a následná reprodukce básniček a písniček • spojování psíniček s pohybem • podněcování dětí k zamyšlení o důležitosti věcí • pokus o zvládání nových výtvarných…

Týdenní plán 19.11.-23.11.2018

Téma: Padá listí Téma týdne: Podzimní foukání – počasí pozorování změn v přírodě souvisejících s počasím vnímání proměnlivosti teplot a srážek procvičování správného dýchání rozvíjení slovní zásoby, schopnosti komunikovat, řešit obtížnější situace prohlubování pohybových dovedností podněcování schopnosti požádat o radu, pomoc získávání povědomí o osobním bezpečí při různém počasí Návrhy činností: práce s encyklopedií a tiskovinami (vyhledávání,…