Rubrika "Včelky"

Navigace: Včelky, Aktuality, Kontakt

Zahajovací slavnost -foto

Cirkus Cecilka se i tentokrát dětem moc líbil:)

Eko soutěž

Eko soutěž

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi… Naše mateřská škola je zapojena do projektu Recyklohraní a do projektu Ekoškola. V tomto školním roce jsme se rozhodli motivovat děti, ale i Vás rodiče, ke sběru odpadu,  hlavně toho, co opravdu do popelnice nepatří. Proto vyhlašujeme soutěž, která bude probíhat od 15. 9. do 15. 10. 2018, ve sběru baterií a…

Plavání – začínáme 13. 9. 2018

Vážení rodiče, blíží se nám 1. lekce plavání, která proběhne již 13. 9. a pak pokračujeme každý čtvrtek. Kurz má 19 lekcí. Rodiče, kteří ještě kurz nezaplatili, žádáme,  aby tak učinili nejpozději do 12. 9. Ti, kteří mají ještě zájem o plavání, mohou podávat přihlášky rovněž do 12 .9. Veškeré informace ohledně plavání najdete na nástěnkách…

TÝDENNÍ PLÁN 10.-14.9. VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY

KOMUNITNÍ KRUH -přivítáme se pohlazením,pozdravením a básničkou -povídáme so o prožitém víkendu -vzpomínáme na prázdniny-kde jsme byli,co jsme tam dělali,co se nám líbilo nejvíc,atd. -rozvíjíme slovní zásobu, pamět,myšlení,tvoření vět,vyjadřování… -počítáme 1-6-Kolik sníme zmrzliny -procvičujeme barvy HUDEBNÍ ČINNOSTI -zpíváme známé písně s doprovodem harmonia -hra na kapelu-doprovod dětí na dětské hudeb.nástroje TĚLOVÝCHOVNÉ CHVILKY -běh,chůze,poskoky,pochod -cviky na protažení…