Třída: F – Sovičky

Navigace: F - Sovičky, Aktuality

Pavilon F – SOVIČKY

sova-242811[1]

Paní učitelky: Eva Hovorková a Veronika Schützová

Asistentka pedagoga: Kateřina Jermanová Vlková

 

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách třídy Soviček.

Provoz třídy je od 7.00 do 16.00 hodin.

 

Do této třídy dochází 28 dětí věkově smíšených (jsme heterogenní třída)

s převažujícím počtem čtyřletých dětí. Polovina dětí jsou děvčata.

 

Cílem naší práce je vaše spokojené dítě, které se do školky těší a je v ní rádo.

Dáváme dětem dostatek prostoru pro vlastní hru, tvořivost a objevování.

Respektujeme osobnost dítěte a jeho právo na vlastní tempo.

S dětmi pracujeme tak, aby je jednotlivé činnosti nejen rozvíjely, ale hlavně zaujaly a bavily.

Děti při oblékání, stolování a osobní hygieně vedeme k samostatnosti,

v případě potřeby dětem rádi pomůžeme.

Vedeme starší děti k tomu, aby pomáhaly mladším či slabším.

Zároveň je důležité, aby se všechny děti učily ohleduplnosti, respektu, spolupráce a tolerance.

Děti podporujeme ve vhodné komunikaci s vrstevníky i s dospělými ( řeknu si o pomoc, požádám, poděkuji, pozdravím, sdělím…).

Vytváříme ve třídě dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dítěte – hrajeme si, tvoříme, kreslíme, vystřihujeme, povídáme si a vyprávíme, čteme si a počítáme, hrajeme hry a cvičíme, učíme se básničky a zpíváme, děláme jednoduché pokusy, vaříme a pečeme, chodíme na procházky a výlety a mnoho dalšího.

Dbáme na co nejlepší možnou připravenost našich nejstarších předškoláků do školy. Program pro jednotlivé dny je tvořen tak, aby se děti co nejvíce dozvěděly a naučily a tím byly co nejzdárněji připraveny na další stupeň vzdělávání – do základní školy.

Víme, že zkušenosti získané ve školce budou základním kamenem pro další vzdělávání.

Ceníme si duševního zdraví každého jednotlivce a proto dbáme na pohodovou, bezstresovou a positivní atmosféru ve třídě.

Samozřejmostí je i spolupráce s vámi – rodiči.

Máte-li nápady či připomínky, potřebujete-li s námi hovořit o vzdělávání vašich dětí, přijďte – u nás máte dveře vždy otevřené.

Přejeme dětem i vám příjemný start ve školce a těšíme se na naše společná setkávání v „Sovičkách“.

 

Eva, Veronika a Katka