Třída: F – Sovičky

Navigace: F - Sovičky, Aktuality

Pavilon F – SOVIČKY

Paní učitelky : Eva Hovorková a Lenka Bláhová

asistentka pedagoga: Kateřina Jermanová

Provoz třídy : 7:00-16:00

Vážení rodiče,

jsme heterogenní(smíšená) třída s počtem 28 dětí.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a spolupráci – starší pomohou mladším.

Činnosti ve třídě jsou organizované dle věku dětí, aby byly přijatelné jejich schopnostem a dovednostem.

Vedeme děti k vlastní aktivitě a fantazii. Učíme děti ohleduplnosti a přátelství i slušnému chování – pozdravit, poprosit, poděkovat.

Našim cílem je, aby zde děti byly spokojené a šťastné.

Věříme, že se nám to s vaší spoluprací podaří.

Vaše paní učitelky

Eva a Lenka