Třída: Motýlci

Navigace: Motýlci, Aktuality, Kontakt

Jsme třída 20 dětí 5-6 let

paní učitelky: Mgr. Simona Růžičková, Lenka BláhováVýsledek obrázku pro motýlci

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních období.

- pozorujeme, zkoumáme, objevujeme, všímáme si souvislostí, experimentujeme, užíváme při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

- dodržujeme dohodnutá pravidla a přizpůsobujeme se jim

- využíváme všech smyslů, všímáme si nového, nepoznaného

- snažíme se porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

- respektujeme potřeby jiných dětí, dělíme se o hračky, pomůcky

- zapojujeme se do projektu nadané dítě

- rozvíjíme poznaní v oblasti environmentální výchovy

- logopedická prevence

- elementární seznamování s anglickým jazykem

SNAŽÍME SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE PROŽÍT AKTIVNÍ A ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ