Skutečně zdravá mateřská škola

Co je u nás nového

Novinky

Podívejte se na novinky, aktuality a informace z MŠ Pod Školkou a MŠ Tyršova
Kindori
Mateřská škola Pod školkou s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin
je šestitřídní. Děti ve třídách jsou smíšené, ve věku od 3 do 6 - 7 let. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Mateřská škola Tyršova (odloučené pracoviště) s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin
je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku (3-4 leté, 4-5 leté a dvě třídy předškolních dětí). Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
MŠ Pod Školkou a MŠ Tyršova

Naše třídy

V naší mateřské školce se snažíme prožít aktivní a šťastné dětsví.
Kindori