Vítejte v sekci aktualit

Navigace: Informace, Aktuality, Kontakt

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

MŠ se otevře dne 12. 4. 2021 pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí, prosím tedy o nahlášení docházky Vašeho dítěte do čtvrtka 8. 4. 2021 do 17 hodin.

V MŠ, můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto děti bude vzdělávání organizováno ve skupinách s předškoláky. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ MŠ POTVRZENÍM ZAMĚSTNAVATELE.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně.  (pondělí a čtvrtek), pokud Vaše dítě nenastoupí v tyto dny,  bude testováno v den nástupu. U testování bude nutná přítomnost zákonného zástupce, který vyčká na vyhodnocení testu a poté předá paní učitelce dítě u hlavního vchodu. Z hygienických důvodů nebude umožněn vstup do prostor MŠ. Paní učitelka si dítě převezme u hlavního vchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

V PROSTORÁCH A V  AREÁLU MŠ DĚTI NEMUSÍ NOSIT ROUŠKY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ANO

POKUD SE VAŠE DÍTĚ NEPŮJDE OTESTOVAT, NEMŮŽE BÝT DO MŠ PŘIJATO A BUDE POKRAČOVAT V DISTANČNÍ VÝUCE