Napsal: Lucie moravcová

  • Home
  • Napsal: Lucie moravcová

Návrh činností:15.4-26.4.2024

  Téma: Velikonoce Týdenní téma: Máme rádi naší Zemi, péče o naši planetu, ekologie-třídění odpadu, recyklace, materiály Den Země Cíle: Uvědomění si, proč je důležité pečovat o naší Zemi, proč třídit odpad a nevyhazovat odpadky kolem sebe Komunitní kruh: Co jsme dělali o víkendu? Co…
Zobrazit více

Návrh činností:2.4-5.4.2024

  Týdenní téma: Doprava kolem nás Děti se různorodými činnostmi seznamují s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat na dopravní situaci a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Rozvíjíme vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích – paměť,…
Zobrazit více

Nabídka činností:4.3-8.3.2024

Nabídka činností: 4.3-8.3.2024 Téma:jaro ťuká na vrátka Týdenní téma: první jarní kytičky, pučí stromy a keře                              Změny v přírodě, oblékání, počasí, prodlužuje se den a zkracuje se noc Cíle: Prohloubit znalosti o ročním období – Jaro. Procvičit grafomotoriku., jemnou motoriku, barvy Komunitní kruh…
Zobrazit více

Návrh činností:5.2-16.2.2024

Návrh činností:5.2-16.2.2024 Téma:Mrzne až praští Téma týdne: Masopust a maškarády, mají všechny děti rády. Cíl: Seznamujeme a prohlubujeme znalosti o zvycích a lidových tradicích země, ve které dítě žije a k níž náleží. Orientuje se a vnímá kulturní bohatství. Ranní hry a volné činnosti: Volné hry dětí…
Zobrazit více

Návrh činností:8.1-12.1.2024

  Téma: Zimní radovánky Týdenní téma: Zima kolem nás- počasí, změny v přírodě, sníh a mráz Cíl: Seznámit děti s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním. K tvořivosti při hře na sněhu a se sněhem. Podporovat vlastní vyprávění zážitků Využít vhodného počasí ke klouzání…
Zobrazit více

nabídka činností:11.12-23.12.2023

  Téma: Paní zima čaruje Týdenní téma: Vánoce přicházejí    Cíle Využití předvánočního času a doby příprav a těšení se na „Ježíška“ jako vhodné motivace k nejrůznějším činnostem a poznání dětí     Komunitní kruh: Vánoční tradice, zvyky a symboly Krájíme jablíčko a naučíme se básničku:…
Zobrazit více

Nabídka činností:27.11-1.12.2023

  Téma: Paní zima čaruje Týdenní téma: Adventní čas   Cíl: Vytváříme a prohlubujeme vztah ke své zemi a lidem. Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie Rozvoj tvořivosti, tvořivého sebevyjádření Ranní hry a volné činnosti:  Volné hry dětí v námětových koutcích, hry s molitanovými kostkami, společenské hry…
Zobrazit více

Návrh činností:1311-17.11.2023

  Téma: Příroda pomalu usíná Týdenní téma: Světlo, tma-zkracuje se den a prodlužuje se noc Cíl: rozšíření slovní zásoby, sluchová analýza a syntéza, zraková percepce, jemná a hrubá motorika Komunitní kruh Co jsme dělali o víkendu Krátí se den, prodlužuje se noc-proč k tomu dochází…
Zobrazit více

Návrh činností:30.10-3.11.2023

  Téma- příroda pomalu usíná Týdenní téma: Draci, pouštění draků, legenda a tradice u nás i ve světe                          Hallowen Cíl: Rozvoj pohybových dovedností, jemná a hrubá motorika Rozvoj komunikativních dovedností, rozumových a poznávacích dovedností,  předmatematické pojmy Komunitní kruh Co jsme dělali o víkendu Povídání…
Zobrazit více

Návrh činností:16.10-20.10.2023

  Téma: Podzim maluje Týdenní téma: Zvířátka na podzim, ptáci odlétají, Cíl: Získat povědomí o zvířátkách v našich končinách, jak se připravují na zimu. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti(vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost a porozumnění Komunitní kruh Co jsme dělali o víkendu? Které zvířátka, můžeme…
Zobrazit více