Napsal: Lucie moravcová

  • Home
  • Napsal: Lucie moravcová

Návrh vzdělávacích činností:14.11-18.11.2022

  Týdenní téma: Příroda se připravuje k zimnímu spánku-stromy a keře opadávají, změna počasí Cíl: pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, z párátek, z přírodnin) učit vytvářet a znázornit řadu s určením vzájemné polohy předmětů(první, poslední, před , za, uprostřed ad.) umět splnit i náročnější…
Zobrazit více

Návrh činností:31.10.-4.11.2022

  Týdenní téma: Draci, pouštění draků, legenda a tradice u nás i ve světe Hallowen Cíl:Rozvoj pohybových dovedností, jemná a hrubá motorika Rozvoj komunikativních dovedností, rozumových a poznávacích dov., předmatematické pojmy Komunitní kruh Co jsme dělali o víkendu Povídání na téma: „Není drak jako drak“,…
Zobrazit více

Návrh činností:17.10.2022.-21.10.2022

  Týdenní téma: Zvířátka na podzim, ptáci odlétají  Cíl: Získat povědomí o zvířátkách v našich končinách, jak se připravují na zimu. Povídání o stromech a jejich důležitosti v našem i zvířecím světě životě.  Komunitní kruh  – Co zajímavého jsme prožili o víkendu?  – Které zvířátka,…
Zobrazit více

Návrh vzdělávacích činností:3.10.2022-7.10.2022

  TÝDENNÍ TÉMA: ZMĚNY V PŘÍRODĚ, OBLÉKÁNÍ  Cíl: Využívat smyslové vnímání  Učit děti charakteristické znaky jednotlivých ročních období, hlavně podzimu  Učit děti písničky a básničky, ve kterých se objevuje počasí  Rozvíjet jemnou motoriku-modelování, mačkání a trhání papíru  Rozvíjet a upevňovat správný úchop nůžek a tužky …
Zobrazit více

Nabídka činností: 20.6-30.6.2022

  Týdenní téma: Těšíme se na prázdniny-cestování, výlety, lenošení u vody, poznávání nových míst  Cíl: posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte a dodržovat bezpečnost  Komunitní kruh:  Co jsme dělali o víkendu  Jak můžeme cestovat?  Pohádka o neposlušném autíčku-práce s pohádkou  Četba z…
Zobrazit více

nabídka činností:6.6-10.6.2022

  Týdenní téma: plody léta  Cíl: získat podvědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů  Komunitní kruh:  Co jsme dělali o víkendu  Seznámení s tématem týdne  Rozpoznat ovoce-pojmenovat plody  Rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné  Poznat a pojmenovat…
Zobrazit více

Nabídka činností:23.5.2022-3.6.2022.

  Týdenní téma: Kapka vody-otevírání a čištění studánek, potoků a řek, koloběh vody v přírodě, vodní živočichové-hmyz  Cíl:seznámit děti s koloběhem vody v přírodě, života u vody i ve vodě, poznávat prostředí  řeky a jeho okolí, seznamování se s ochranou přírody, uvědomění, že je voda…
Zobrazit více

Nabídka činností:9.5.-13.5.2022

 Rozkvétají stromy, keře a květiny  Komunitní kruh:  Pozorujeme kvetoucí stromy, keře, kytičky-určujeme jak se jmenují,   Rozvíjíme vyjadřovací schopnosti a výslovnost, objevujeme hlásky na začátku slova,  Procvičujeme pojmy- pod, nad, napravo, nalevo,   Prohlížíme knihy a encyklopedie o kvetoucí přírodě.  Porovnávání přírody v jednotlivých ročních…
Zobrazit více

Nabídka činností: 11.4. – 14.4.2022.

  Týdenní téma: Velikonoce -svátky jara  Cíle:  Vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání zvyků a tradic  Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, sebevyjádření  Komunitní kruh:  Co jsme dělali o víkendu  Poznávání zvyků a tradic  Týden před Velikonocemi  Symboly Velikonoc  Výtvarná a pracovní činnost: …
Zobrazit více