Napsal: Gabriela Nováková

  • Home
  • Napsal: Gabriela Nováková

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 30.1. – 3.2.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Povolání Cíl: pojmenování předmětů a jevů spojených s lidskou činností získání povědomí o hodnotách lidské práce upevňování správných pracovních návyků (bezpečnost, trpělivost, soustředění) Činnosti komunikační a literární: pojmenování předmětů, jevů a činností rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností (pozdrav, oslovení…) hra…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 16.1.-20.1.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Sportujeme pro zdraví, zdravý životní styl Cíl: osvojování poznatků o zdravém životním stylu podněcování ke smyslovému vnímání, souvislému, spontánnímu projevu a pohybovému vyjádření seznámení se symboly, piktogramy a druhy zimních sportů (bezpečný pohyb) Činnosti komunikační a literární: pojmenování druhů zimních sportů…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 2.1.-6.1.2023

Téma: Zimní radovánky Téma týdne: Nový rok, Tři králové Cíl: procvičování motorických dovedností, orientování v čase a prostoru osvojování poznatků o tradicích a legendách získávání povědomí o odpovědnosti a trpělivosti Činnosti komunikační a literární: popisování a vyprávění (dějový sled), formulování předsevzetí malované čtení, dokončení příběhu četba:…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 5.12.-9.12.2022

Téma: Paní zima čaruje Téma týdne: Vánoce přicházejí; Mikuláš, anděl a čert Cíl: rozvíjení schopnosti reprodukovat text, sluchové paměti seznámení s hodnotou vztahů a věcí osvojování poznatků o tradicích a legendách Činnosti komunikační a literární: zapamatování básniček a krátkých textů, recitace formulování přání a tužeb, dokončení…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 21.11.-25.11.2022

Téma: Příroda pomalu usíná Téma týdne: Světlo a tma – hvězdy, svatá Kateřina Cíl: posilování komunikačních dovedností a spolupráce osvojování správného zacházení s hračkami a pomůckami rozvíjení a procvičování myšlenkových operací Činnosti komunikační a literární: oslovení, rozhovor; tykání a vykání; dokončení příběhu básničky k tématu, jazykový…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 7.11.-11.11.2022

Téma: Příroda pomalu usíná Téma týdne: Změny počasí, legenda o svatém Martinovi Cíl: pochopení souvislosti mezi počasím a ději v přírodě posilování empatie, tolerance, vzájemné spolupráce osvojování chůze ve dvojicích procvičování motorických dovedností a poznávacích složek Činnosti komunikační a literární: oslovení, hádanky, používání zdrobnělin, přísloví a…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 31.10. – 4.11.2022

Téma: Příroda pomalu usíná Téma týdne: Příroda se připravuje k zimnímu spánku (Halloween, listování) Cíl: seznámení s tradicemi, novou výtvarnou technikou posilování paměti a schopnosti vybavování podněcování zájmu o knihy Činnosti komunikační a literární: popisování zážitků a vzpomínek práce s textem, naslouchání s pochopením četba Listopadová…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 26.9. – 30.9.2022

Téma: Kluci a holky jdeme do školky Téma týdne: Pod jednou střechou Cíl: pojmenování členů rodiny, uvědomění si potřeby rodinného zázemí posilování zrakového a sluchového rozlišování, motorických dovedností rozvíjení jazykového citu Činnosti komunikační a literární: nadřazené pojmy, popisování členů rodiny a jejich činností, opaky pranostiky a…
Zobrazit více