Napsal: Gabriela Nováková

  • Home
  • Napsal: Gabriela Nováková

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 6.5. – 17.5.2024

Téma: Všechno kvete, máj – lásky čas Podtéma: Kvete, voní, bzučí; Kytička pro maminku Cíl: podněcování komunikace a volních vlastností, projevení citů, vytváření radosti z radosti druhých rozvíjení a posilování sluchové a zrakové paměti, záměrné pozornosti a soustředění zpřesňování motorických dovedností Činnosti komunikační a literární:…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 2.1. – 12.1.2024

Téma: Zimní radovánky Podtéma: Přišla zima (nový rok, Tři králové, zima) Cíl: osvojování poznatků o zvycích a tradicích procvičování správného držení kresebného náčiní, motorických a komunikačních dovedností (spolupráce, respektování různých názorů a myšlenek, hledání řešení) podněcování k sebevyjádření, fantazii a tvořivosti, smyslovému vnímání rozvíjení matematických…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 20.11.-1.12.2023

Téma: Příroda pomalu usíná Podtéma: Světla svit (světlo a tma, advent) Cíl: poznávání souvislostí, přírodních jevů a dějů seznamování se s číselnou řadou (dle věku), optickými zákonitostmi a klamy, potřebou odpočinku posilování volních, sebeobslužných, lokomočních, poznávacích a komunikačních dovedností procvičování sluchové paměti Činnosti komunikační a…
Zobrazit více

Podzimní vycházka ke Kapli svatého Václava

Byl tu poslední zářijový týden. Při pondělním vítání ve školkovém kruhu jsme narazili na čtvrteční volný den (28.9.). Někteří už věděli, proč je tento den zvláštní, pro jiné to bylo předmětem otázek. Nakonec si kamarádi samy navzájem odpověděly a s dovysvětlením jsme pomohli my dospěláci.…
Zobrazit více