Napsal: Gabriela Nováková

  • Home
  • Napsal: Gabriela Nováková

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 20.11.-1.12.2023

Téma: Příroda pomalu usíná Podtéma: Světla svit (světlo a tma, advent) Cíl: poznávání souvislostí, přírodních jevů a dějů seznamování se s číselnou řadou (dle věku), optickými zákonitostmi a klamy, potřebou odpočinku posilování volních, sebeobslužných, lokomočních, poznávacích a komunikačních dovedností procvičování sluchové paměti Činnosti komunikační a…
Zobrazit více

Podzimní vycházka ke Kapli svatého Václava

Byl tu poslední zářijový týden. Při pondělním vítání ve školkovém kruhu jsme narazili na čtvrteční volný den (28.9.). Někteří už věděli, proč je tento den zvláštní, pro jiné to bylo předmětem otázek. Nakonec si kamarádi samy navzájem odpověděly a s dovysvětlením jsme pomohli my dospěláci.…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 25.9. – 6.10.2023

Téma: Podzim maluje Podtéma: Přišel podzim Cíl: osvojování pozorovacích schopností a hledání souvislostí mezi ročním obdobím a počasím, děj v přírodě rozšiřování slovní zásoby a komunikačních dovedností podněcování dětské fantazie, tvořivosti a samostatnosti rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, rozlišování a paměti Činnosti komunikační a literární:…
Zobrazit více
15. 9. 2023

Pěšky do školky – Evropský den bez aut

PĚŠKY DO ŠKOLKY-SMYSLŮ PLNÉ CESTY Cesta do školky a ze školky může být plná zajímavostí. Nezáleží na tom, jak je dlouhá. Každý den se něco kolem nás mění, nebo si všimneme něčeho, co jsme „včera“ nezaznamenali. Pro podporu „EVROPSKÉHO DNE BEZ AUT“ Vám nabízíme k vyzkoušení…
Zobrazit více

Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 24.4. – 28.4.2023

Téma: Velikonoce Téma týdne: Čarodějnický rej Cíl: seznámení s tradicí čarodějnic rozvíjení trpělivosti, soustředěnosti a cílené pozornosti (dle věku) Činnosti komunikační a literární: zapamatování říkadel a básniček, vyprávění zážitků, pranostiky četba Čarodějnice Eulálie (Z. Pospíšilová) Činnosti pohybové a motorické: aktivity rozvíjející postřeh a rychlost, pohyb v…
Zobrazit více