Rybičky

předškolní třída

Vítáme Vás ve třídě rybiček

Naše třída RYBIČKY je třída předškolních dětí, které se připravují na vstup do školy.

Vedeme děti k samostatnosti, spolupráci, komunikaci s kamarády a dospělými. Učíme je zvládat každodenní situace, aby si uměly požádat o pomoc, když si s něčím neví rady.

Prostřednictvím her a dalších činností rozvíjíme u dětí fantazii, myšlení, hrubou a jemnou motoriku, paměť, slovní zásobu a vyjadřování, estetické cítění a kladný vztah k přírodě.

Na vycházkách do přírody se seznamujeme nejen s přírodou, živočichy a změnami v přírodě, ale i městem, zajímavými stavbami a historií.

V našem kolektivu jsme k sobě ohleduplní, tolerantní, vzájemně si pomáháme, staráme se o svou třídu, abychom se do ní těšili a bylo nám spolu hezky.

Základní informace
  • Bc. Šárka Jakešová, Dagmar Vonášková
  • Natálie Šulcová
  • 6.30 – 15.00 ( poté jsou děti převedeny do třídy Motýlků )
  • rybicky@msjilove.cz
  • +420 241 950 786
  • +420 727 917 956 - dovoláte se do třídy Sluníček a informace nám budou předány

Aktuality - rybičky