Třída B Opičky

Pavilon B

Opičky
věkově smíšená třída

Vážení rodiče,

třída B – Opičky je třídou věkově smíšenou, s orientací na starší a předškolní děti.

Prioritou naší třídy je spokojené, šťastné dítě, které chodí do školky rádo. K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou, být osobností. Respektujeme potřeby dětí – obecně lidské, vývojové i individuální.

Podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi. Nechceme, aby děti byly neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem. Veškeré činnosti jsou založené především na „hře“, což je nejpřirozenější dětská činnost. Hra je aktivita svobodná, která sice nepřináší hodnoty, ale dává dětem prožitky a vzpomínky a má vysoký vzdělávací potenciál.

Naším cílem je prostřednictvím hry a dalších činností rozvíjet v dětech fantazii, kreativitu, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, schopnost učit se a poznávat, rozvíjet estetický cit. Vedeme děti k  osvojení lidských hodnot, získání osobnostních postojů, osobní samostatnosti a sebevědomí. Setkáváme se v poměrně velkém kolektivu, klademe tedy důraz na empatii, ohleduplnost, toleranci a respekt. Je důležité, aby se děti naučily spolupracovat a pomáhat si.

Doufáme, že děti i Vy budete v naší třídě spokojeni.

Základní informace
  • Lucie Moravcová, Radka Otrubová, Mgr. Simona Tetourová
  • 6,30-17,00
  • opicky@msjilove.cz
  • +420 241 950 547
  • +420 727 941 585 - dovoláte se do třídy B - Opičky a informace nám budou předány

Aktuality - opičky