Třída E Tučňáci

e_tucnaci

Pavilon E

Tučňáci
věkově smíšená třída

Zaměření vzdělávací činnosti

Milí rodiče, vítáme Vás ve třídě Tučňáků, která je prvně tento školní rok věkově smíšená, tedy heterogenní, s dětmi ve věku od tří do cca sedmi let.
V tomto školním roce je nás zde celkem 16 a nově jsme zde přivítali nové malé tříleté kamarády i starší předškolní kamarády.
Co je, z našeho pohledu, pro děti důležité a co bychom jim chtěli nabídnout?
Naším zájmem je, aby se děti do školky těšily, bylo jim zde hezky, cítily se zde spokojeně a rády se sem vracely.
Pro děti chceme připravit příjemné prostředí nastavené formou hry, tvořivých a badatelských činností, které jim přinesou hlavně radost. Děti se přes přímé zážitky stanou účastníky procesu vlastního učení a budou objevovat dosud neznámé.
Podporovat chceme nejenom rozumovou a fyzickou oblast přes rozvoj fantazie, představivosti, myšlení, vnímání, paměti, jemné a hrubé motoriky a povědomí o zdravém životním stylu, ale zejména oblast rozvoje osobnosti a oblast sociální. V dnešní uspěchané a nejisté době bychom chtěly děti vést ke zdravému sebepojetí, sebeúctě a s tím spojené samostatnosti, zodpovědnosti a sebehodnocení. Zároveň chceme posílit úctu ke svým kamarádům a k pochopení jejich potřeb přes individuální, skupinové a kooperativní činnosti.
Mladší děti získají v našem kolektivu zkušenosti od těch starších. A naopak starší děti si zase lépe osvojí sociální stránku formou pomoci a pochopení potřeb mladších dětí.
Protože předškolní vzdělávání je prvním momentem, ze kterého si děti odnáší první zkušenosti potřebné pro jejich budoucí život, je našim hlavním cílem připravit děti tak, aby měly základy nejen pro navazující vstup do základní školy, ale zejména aby měly základ pro tvorbu kvalitního života v dospělosti.
Důležitou součástí je pro nás také spolupráce s Vámi, rodiči. Ta by měla být založena na vzájemném partnerském vztahu a důvěře. Naším cílem je společně nastavit dětem podmínky tak, aby byl jejich rozvoj nasměrován tím nejlepším způsobem.
S dětmi, a potažmo i s Vámi, budeme prostě dobrá parta, která si bude vše společně užívat.

Základní informace
  • Lucie Folwarczná, Bc. Petra Kolářová
  • Michaela Stehlíková
  • 6,30-16.30
  • tucnaci@msjilove.cz
  • +420 241 950 547
  • +420 727 941 585 - dovoláte se do třídy B - Opičky a informace nám budou předány

Aktuality - tučňáci