Třída F Sovičky

Pavilon F

Sovičky
věkově smíšená třída

VĚKOVĚ SMÍŠENÁ TŘÍDA 28 DĚTÍ

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách třídy Soviček.

Cílem naší práce je vaše spokojené dítě, které se do školky těší a je v ní rádo.

Dáváme dětem dostatek prostoru pro vlastní hru, tvořivost a objevování.

Respektujeme osobnost dítěte a jeho právo na vlastní tempo.

S dětmi pracujeme tak, aby je jednotlivé činnosti nejen rozvíjely, ale také zaujaly a bavily.

Děti vedeme k samostatnosti – při oblékání, stolování a osobní hygieně, v případě potřeby dětem rády pomůžeme.

Vedeme starší děti k tomu, aby pomáhaly mladším či slabším.

Zároveň dbáme, aby se všechny děti učily ohleduplnosti, respektu, spolupráce a tolerance.

Děti podporujeme ve vhodné komunikaci s vrstevníky i s dospělými ( řeknu si o pomoc, požádám, poděkuji, pozdravím, sdělím…).

Vytváříme ve třídě dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dítěte – hrajeme si, tvoříme, kreslíme, vystřihujeme, povídáme si a vyprávíme, čteme si a počítáme, hrajeme hry a cvičíme, učíme se básničky a zpíváme, děláme jednoduché pokusy, vaříme a pečeme, chodíme na procházky a výlety a mnoho dalšího.

Dbáme na co nejlepší možnou připravenost našich nejstarších předškoláků do školy. Program pro jednotlivé dny je tvořen tak, aby se děti co nejvíce dozvěděly a naučily a tím byly co nejzdárněji připraveny na další stupeň vzdělávání – do základní školy.

Víme, že zkušenosti získané ve školce budou základním kamenem pro další vzdělávání.

Ceníme si duševního zdraví každého jednotlivce a proto dbáme na pohodovou, bezstresovou a positivní atmosféru ve třídě.

Samozřejmostí je i spolupráce s vámi – rodiči.

Máte-li nápady či připomínky, potřebujete-li s námi hovořit o vzdělávání vašich dětí, přijďte – u nás máte dveře vždy otevřené.

Přejeme dětem i vám příjemný start ve školce a těšíme se na naše společná setkávání v „Sovičkách“.

Základní informace
  • Veronika Kuklincová, DiS., Jaroslava Němcová
  • 6.30 - 16.30
  • sovicky@msjilove.cz
  • +420 241 950 547
  • +420 727 941 585 - dovoláte se do třídy B - Opičky a informace nám budou předány

Aktuality - sovičky