Začátek školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

začal nový školní rok, na který jsme se všichni pečlivě připravovali. Paní učitelky si vyzdobily třídy, dětem připravily své poznávací značky, podle kterých vědí, kde je jejich místečko v šatně i u stolečku. Dále jsme pro Vás připravili adaptační plán, který je tvořený v každé třídě individuálně, přímo na míru Vašim dětem. Chceme tím ulehčit, někdy obtížné, adaptační období a vytvořit tak příjemnější začátek vstupu do mateřské školy.  Netýká se pouze dětí, ale i rodičů, kteří s nimi prožívají první slzičky mnohdy z prvního odloučení. Jak jsem mohla vidět, slziček bylo opravdu málo a věřím, že brzy nebudou vůbec.

Na tento školní rok jsme připravili pro děti řadu rozmanitých mimoškolních aktivit: Dětskou jógu, Hravou angličtinu, Keramiku, Dětskou zumbu, Hudebně dramatický kroužek a Pupáskovy kroužky. Nabídka je pestrá a věřím, že každý si v ní najde to nejvhodnější pro své dítě.

I nadále se budeme snažit o maximální informovanost vás rodičů o dění ve školce, ať už na webových stránkách školy, kde najdete vše aktuální nebo prostřednictvím mailu individuálně od svých třídních učitelek a i dále vše najdete na nástěnkách umístěných ve vestibulu školky a  v šatnách jednotlivých tříd.

Milí rodiče a milé děti, přejeme Vám příjemný školní rok plný zajímavých zážitků a vzájemné spolupráce:-).

 

Za tým mateřské školy

Simona Tetourová

ředitelka