Návrh vzdělávacích činností v týdnu 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Nabídka činností :

 

Podtéma: Společně tvoříme třídní pravidla. Pod jednou střechou – věci denní potřeby, hračky, naše třída­ – školka

Cíl: Zdokonalení používání třídních pravidel, pomoc kamarádům, zvykání na kolektiv a vzájemná spolupráce.

 

Komunitní kruh:

 • Co jsme dělali o víkendu, seznámení s návrhem plánu na tento týden
 • Povídání o kamarádech, jak se jmenují
 • Opakujeme třídní pravidla
 • Jaké jsou věci denní potřeby
 • Jaké mají děti hračky a jak se k nim chovají
 • Povídání o naší třídě

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Protahovací cviky, cvičení s míčem
 • Chůze po zvýšené rovině, stoj na jedné noze
 • PH – Zlatá brána otevřena, Chodí pešek okolo,  Čáp ztratil čepičku
 • Cvičíme s Míšou

Hudební a recitační činnost:

Dobré ráno milé děti.

Je nás tady, jako smetí.

Budeme si spolu hrát,

Cvičit, zpívat, tancovat.

 • Písnička – Dny v týdnu
 • Písnička – Chytneme se za ruce
 • Opakování písničky – Kamarád

Výtvarná činnost:

 • Tvoření pavoučka z listu + dokreslení tuší
 • Společná práce – kreslení školky

Ostatní:

 • Geometrické tvary, skládání dle předlohy
 • Pracovní listy pro předškoláky
 • Více x méně

EVVO : 2. 1. 1. 1 Uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnamí v přírodě

 • Péče o drobné živočichy na třídě
 • Přímé pozorování změn v přírodě
 • Vycházky do okolí
 • Třídění odpadu
 • Každodenní určování kalendáře