Návrh vzdělávacích činností v týdnu 19.-23.9.2022

Plán navrhovaných činnost v týdnu 19.-23.9.2022

Téma : Kluci, holky jdeme do školky

Téma týdne : Tvoříme společně pravidla třídy

Cíl: Připomenutí třídních pravidel, a jejich význam pro nás. Upevňování kamarádství.

 

Komunitní kruh:

Tvoříme a opakujeme pravidla ve třídě a na zahradě

Společně se učíme jak řešit konflikt, požádat o pomoc, pomáhat si

Učíme se pravidla při stolování , držení příboru, hygiena

Nacvičujeme správné oblékání, ukládání oblečení v šatně

 

Pohybové činnosti :

Protahovací cviky, posilovací cviky

Pohyb na signál, pomalu, rychlé tempo

Cvičení na hudbu

 

Výtvarná činnost:

Naše školka, stříhání, lepení, kreslení

 

Literární činnost:

Práce s knihou a obrázky, vyprávění dle obrázku

Čtení pohádek při usínání

 

Hudební činnost:

Posloucháme písničky, zpíváme si

 

Ostatní činnost:

Prohlížení knížek a encyklopedii, recyklace, orientace v prostoru, sluchové vnímání , jemná motorika, skládání puzzle,  pracovní listy pro předškoláky

E.V.V.O. Uvědomění si potřeb pro život