Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 26.9. – 30.9.2022

Téma: Kluci a holky jdeme do školky
Téma týdne: Pod jednou střechou

Cíl:

 • pojmenování členů rodiny, uvědomění si potřeby rodinného zázemí
 • posilování zrakového a sluchového rozlišování, motorických dovedností
 • rozvíjení jazykového citu

Činnosti komunikační a literární:

 • nadřazené pojmy, popisování členů rodiny a jejich činností, opaky
 • pranostiky a říkadla – Byl jeden domeček, To je…
 • četba D. Krolupperová – Danda má hlad

Činnosti pohybové a motorické:

 • chůze a pohyb v terénu, schody, lezení po žebříku
 • proplétání, navlékání, mozaiky

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • hra s barvou a tvarem, koláž
 • rodina – kresba tuší, voskovkou
 • skládání papíru

Činnosti hudební a rytmické:

 • tempo v hudbě, hra na tělo – rytmus, hra s ozvěnou
 • písničky Mámo, táto; Halí belí – ukolébavka

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • hledání souvislostí (počasí, příroda)
 • povídání o rodině
 • zrakové a sluchové rozlišování (stíny, figura a pozadí, zvuky kolem nás)
 • opaky a nadřazené pojmy

Činnosti přemýšlivé:

 • porovnávání velkosti a počtu
 • přiřazování, geometrické tvary
 • dějová posloupnost (řazení)

Logochvilky:

 • gymnastika očí
 • artikulační cvičení, jazykový cit, říkadla

Grafochvilky:

 • spodní oblouk, lomená čára, tupání

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – souvislosti se střídáním ročních období
 • 2.1.1.2. – svátek Svatého Václava
 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • 2.1.3.2. – místo, kde žiji

Poučení o bezpečnosti…

 •  1. Upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě, na cestě na vycházky (pozornost při chůzi)
 •  9. Chození ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu
 • 11. Připomínání rizika úrazu a poškození při hrách, stravování a umývání

 

 • pátek 30.9.2022 donést si oblíbenou hračku