Návrh vzdělávacích činností:3.10.2022-7.10.2022

 

TÝDENNÍ TÉMA: ZMĚNY V PŘÍRODĚ, OBLÉKÁNÍ 

Cíl:

  • Využívat smyslové vnímání 
  • Učit děti charakteristické znaky jednotlivých ročních období, hlavně podzimu 
  • Učit děti písničky a básničky, ve kterých se objevuje počasí 
  • Rozvíjet jemnou motoriku-modelování, mačkání a trhání papíru 
  • Rozvíjet a upevňovat správný úchop nůžek a tužky 

KOMUNITNÍ KRUH: 

Co jsme dělali o víkendu 

Seznámení s tématem týdne 

Určujeme hlavní znaky podzimu 

Budeme si povídat o počasí 

Rozmyslíme si, proč nosíme teplejší oblečení 

ŘEČOVÉ SCHOPNOSTI: 

Obrázkové čtení 

Dějová posloupnost pohádky o ježkovi 

Přiřazování obrázků oblečení k počasí  

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST: 

Modelování 

Deštivé počasí-rozfoukávání 

Čepice-vytrhávání a lepení 

TĚLESNÁ ČINNOST: 

Protahovací cviky 

Cvičení s šátky 

relaxace 

PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY-PRACOVNÍ LISTY A GRAFOMOTORIKA 

Grafomotorické cvičení na velký arch papíru 

Předmatematické představy 

Počet slabik ve slově a určování prvního písmene ve slově 

HUDEBNÍ ČINNOST: 

Prší, prší 

E.V.V.O-uvědomování si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě 

Poučení o bezpečnosti-dbát na opatrnost při manipulaci s nůžkami