Návrh vzdělávacích činností v týdnech: 3. 10. – 14. 10. 2022

3. 10. 2022

 

Téma měsíce: Podzim maluje

Téma týdne: Kouzlo podzimu – změny v přírodě, zvířátka na podzim, ptáci odlétají

Cíl: Uvědomit si souvislosti mezi změnami v přírodě a  střídáním ročních období

Komunitní kruh:

 • Co jsem dělal(a) o víkendu
 • Povídání o změnách v přírodě: počasí, stromy..
 • Zvířátka na podzim: jak se připravují na zimu
 • Odlétají ptáci: seznámení s některými druhy ptáků

Hudební činnost:

 • Jaro, léto, podzim, zima
 • Prší, prší
 • Báseň: Ťuká, ťuká deštík
 • Báseň: Říjen

Tělesná činnost:

 • Dechová a relaxační cviční
 • PH: Déšť
 • PH: Vrabčák
 • Jóga pro děti

Výtvarná činnost:

 • Déšť: klovatina, pastel, lepidlo, nůžky
 • Krmítko: nůžky, pastelky, lepidlo
 • Ježek

Rozumová činnost:

 • Pl: doplnění chybějících částí obrázku
 • Matematické představy: počty oříšků
 • Grafomotorika: déšť
 • Poznávání zvířat dle obrázku
 • Sluchová analýza a syntéza: rozklad slov na slabiky, první a poslední písmeno ve slově.

Evvo:

 • 1. 4. 1. Umožńovat dětem každodenní kontakt s přírodou a tím upevňovat jejich zájem o životní prostředí

Bezpečnost: 8. Nedávat do úst žádné plody bez souhlasu učitelky.