Návrh vzdělávacích činností 3.10 – 7.10.2022

3. 10. 2022

TÉMA: Kouzla podzimu – změny v přírodě, oblékání

Cíle:
– rozvoj jemné a hrubé motoriky
– uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období
-rozvoj sluchového vnímání

Komunitní kruh:
– seznámení s tématem
– co jsme dělali o víkendu
– jaké jsou dny v týdnu
– logopedické chvilky
– práce s digitálními hračkami
– tematické pracovní listy
– tematické omalovánky

Řečová a předčtenářská činnost:
– jaké jsou znaky podzimu
– jak se mění počasí na podzim
– jak se na podzim oblékáme
– četba pohádky – Jakub a babí léto – rozhovor o pohádce

Pracovní a výtvarná činnost:
– skupinová práce – podzimní strom
– barvy podzimu

Předmatematické činnosti:
– spočítej puntíky na mochomůrce
– počítání od 1-10
– geometrické tvary – poznej a pojmenuj

Tělesná činnost:
– protahovací cviky
– horní a spodní oblouk
– překážková dráha
– pohybová hra – Čáp ztratil čepičku – podzimní barvy

Básnička:
ŘÍJEN:
Už je říjen, je to tak,
podzimu v plném proudu.
Vyrazíme do lesa,
snad najdeme houbu.
Jelen shodí parohy,
protože je v říji,
zvěř si dělá zásoby,
zima k nám již míří.

EVVO:
2.1.1.1. Uvědomění si souvislosti mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě

Poučení:
– nestrkáme do úst předměty, které najdeme venku
– ve školce neběháme