Návrh vzdělávacích činností 3. – 7. 10. 2022

Návrh vzdělávacích činností 3.-7.10.2022

Téma : Podzim maluje

Téma týdne : Kouzla podzimu – změny v přírodě, oblékání

Cíl : Rozšířit si slovní zásobu, barevná škála , hrubá motorika, pojmenovat části oděvu, trénovat oblékání

 

Komunitní kruh:

Povídání o podzimu – jaký je podzim, jaké je počasí, zvyky, barvy podzimu, co se děje v přírodě, jaké znáš přírodniny

Změny v přírodě ( změna počasí)

Jak se správně oblékat

Pojmenuj části oděvu

Procvičování barev

Pohybové činnosti:

Písničky s pohybem – koulela se brambora

Cvičení s míčkem

Nácvik oblékání

Hudební činnost:

Zpíváme si pro radost

Výtvarná činnost:

Barvy podzimu, lesní zvířátka, barevné listy, tvary

Ostatní činnost:

Skládání puzzle, stavění z kostek, prohlížení knížek a encyklopedii,

Čtení před spaním

Pracovní činnosti:

Pracovní listy k tématu

Matematické představivost

Poznávání zvířátek dle obrázku

E.V.V.O. 1.4.1.