Týdenní plán navrhovaných činností od 10.10.2022 do 14.10.2022 Podzim maluje – Ovoce a zelenina

Týdenní plán navrhovaných činností 10. 10. – 14. 10. 2022

Téma: Podzim maluje

Podtéma: Podzim v zahradě, ovoce a zelenina

Cíl: Seznámení dětí s významem podzimu, prostřednictvím pozorování, vnímat typické znaky podzimu. Zaměříme se na určování ovoce a zeleniny, jejich barvy.

 

Komunitní kruh:

 • Jak jsme prožili víkend
 • Naše zahrada – co na ní můžeme vidět
 • Co je Babí léto, jeho význam
 • Ovocné stromy, které známe
 • Co můžeme najít na záhoně
 • Jakou zeleninu máš rád a proč

Tělesné a pohybové dovednosti:

 • Zdravotní a protahovací cvičení na správné držení těla
 • PH: na kompot
 • PH: na Molekuly
 • PH : Na lišku a zajíčky
 • PH: Hlava, ramena..
 • PH: Na kouzelníka
 • Hry s padákem

 

„My jsme malí zajíčci, touláme se po lese,
když nás spatří bystrá liška, jednoho z nás unese.
My se chytit nedáme a lišce se schováme.
Chyť nás, liško, chyť!“

Poznávací činnosti:

 • Určování ovoce a zeleniny podle chuti, třídění, podle barvy, velikosti

Hudební a recitační činnosti:

 • Básnička „ Hruška na zem spadla, Brambora“
 • Písničky „ Šel zahradník do zahrady, Cib, cib, Cibulenka, Měla babka čtyři jabka“

Výtvarné činnosti:

 • Jablka a hrušky – vytrhávání z papíru
 • Tisk jablíček, brambor
 • Zapichování přírodnin do brambory
 • Grafomotorické cvičení
 • Práce s modelínou

 

 

Literární činnosti:

 • Dechové a artikulační cvičení
 • Logopedické cvičení
 • Dramatizace pohádky: „ O veliké řepě“

Ostatní :

 • Hry zaměřené na postřeh
 • Hry logické – Logico picol
 • Konstruktivní hry
 • Skládaní do celku
 • Hry procvičující jemnou motoriku

EVVO: 2.1.4.3.

 • Rozvíjet u dětí zkušenosti a dovednosti s pěstováním

Poučení dětí o bezpečném chování a ochraně zdraví při pobytu v mateřské školce

 • Nelézt na kryty (ústředního topení ), parapety, nábytek
 • Připomínání rizik úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání
 • Na vycházkách nešermovat klacky, neházet kameny

 

 

 

Básničky:

Hruška a jablíčko

Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku

A pod hrušku talíř, sláva ty jsi malíř,

Zelenou se kreslí listí, listí se však nesmí jísti.

Červenou ti Aničko namaluji jablíčko.

 

Ježek

Hruška na zem spadla, tlesk, plesk bum,

Ježečkovi na záda, tlesk, plesk, bum.

Ježeček se strašně lek, tlesk, plesk, bum.

Celou hrušku za to sněd.

 

 

Brambora

Kutálí se ze dvora takhle velká brambora,

neviděla, neslyšela, že na ní spadla závora.

Kam koukáš ty bramboro, na tebe ty závoro,

kdyby tudy přejel vlak, byl by z tebe bramborák.