Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 9.5-12.5.2023

Téma: Všechno kvete, Máj, lásky čas
Téma týdne: Den matek (svátek rodiny)

Cíl:

 • seznámení s tradicí svátku matek
 • rozvíjení dětské fantazie, procvičování komunikačních a motorických dovedností

Činnosti komunikační a literární:

 • popisování a charakteristika, vlastnosti, přirovnání
 • hra s rýmem a veršem – básničky k tématu, četba: Maminčina maminka (E. Petiška)

Činnosti pohybové a motorické:

 • mozaiky, labyrinty – koordinace oko / ruka, hry s drobným materiálem
 • hod do dálky a na cíl, tanec, relaxační a uvolňovací techniky

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • kresba obličeje a postavy, hra s barvou – odstíny (dle věku)
 • zdobení květináčků, tvoření z různých materiálů

Činnosti hudební a rytmické:

 • tempo a barva v hudbě, hra s ozvěnou
 • vytleskávání, vyťukávání, hra na tělo a doprovodné nástroje

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • zamyšlení – když zahrádka kvete (souvislosti)
 • celek a část, puzzle, pozorování pod lupou a mikroskopem

Činnosti přemýšlivé:

 • bludiště, nadřazené pojmy, vlastnosti, nesmysly, orientace v obrázku
 • třídění dle více kritérií (dle věku)

Logochvilky:

 • fonační a artikulační cvičení, reprodukce slyšeného, rozvoj sluchového vnímání

Grafochvilky:

 • správné držení kresebného náčiní (síla stopy)
 • svislý oblouk, jedním tahem

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • 2.1.4.5. – podpora samostatnosti

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupy
 • 14. seznámení se zásadami dopravních situací, přecházení a podobně

 

 • úterý 9.5.2023 – výstava Devět malých zahradníků (předškoláci)
 • středa 10.5.2023 – tvořivá dílnička s rodiči – 16:00 h.
 • čtvrtek 11.5.2023 – jarní focení