Nový školní rok

1. 9. 2023

Nový školní rok v mateřské škole

Blíží se začátek nového školního roku. Vždy nám přinese něco nového a zajímavého. V průběhu prázdnin jsme pro naše děti nechali vybudovat nové hřiště s umělým povrchem, které se skládá ze dvou částí. První část je dopravní, ve které se děti na odrážedlech, koloběžkách či tříkolkách budou seznamovat s pravidly silničního provozu. Druhou částí je hřiště pro míčové hry, které nám scházelo a děti je stále více vyhledávaly. 

V Mateřské škole Tyršova nám pan podlahář položil nové linoleum na schodištích a v šatnách. Byly vymalovány některé pavilony a kuchyně. V obou školkách ve všech třídách byly vyčištěny koberce. Připravujeme nové pískoviště, které tvoříme svépomocí a děti si přímo na tomto místě rády hrají. 

Máme pro Vás připravenou rozmanitou škálu mimoškolních aktivit, chcete-li kroužků pro děti, mezi které patří Zumba, Jóga, Hravá angličtina, Hudebně dramatický kroužek, Keramika nebo Pupáskovy kroužky.

Stejně jako v loňském roce pro Vás připravujeme stimulačně edukační program pro rodiče s dětmi Maxík. Paní učitelka si vytipuje děti, které potřebují větší podporu při předškolní přípravě a pak společně s rodiči celoročně spolupracují a plní různé úkoly. 

Po celý rok nás čekají zajímavé společné projekty jako třeba se Základní školou Jílové u Prahy s názvem “Malé velké poznávání”. Děti ze školy společně s našimi dětmi tvoří různé zajímavé projekty a zažívají společné příjemné chvíle. 

Díky evropskému projektu E twinning, kterého jsme součástí, mohou naše děti poznat děti z cizích zemí prostřednictvím videokonferencí a společně opět prožívat zajímavé a přínosné činnosti. 

Můžeme se těšit na hravé lyžovaní, školku v přírodě nebo vánoční jarmark. Také na společné tvoření s rodiči, výlety a exkurze. 

Pro rodiče je připravena každý měsíc čajovna, která nabízí individuální prostor pro diskuzi, povídání nebo vzájemné sblížení s p. učitelkami.

Milí rodiče, těšíme na Vaše děti, na společně strávené chvíle ve školce a na spolupráci s Vámi:-).

 

Simona Tetourová

ředitelka