Návrh vzdělávacích činností 4. 9. – 29. 9. 2023

3. 9. 2023
Téma měsíce: Kluci, holky, jdeme do školky Podtéma: Já a moji kamarádi vzpomínáme (společně pod jednou střechou) na prázdniny a společně tvoříme pravidla. Co je babí léto.   Cíl: Posilovat paměť pomocí vyprávění o zážitcích z prázdnin. Seznámit se po prázdninách s provozem školky a novou třídou, přivítat se s kamarády, společně vytvořit třídní pravidla a umět je používat. Vnímat a uvědomit si změny počasí a změny v přírodě.   KOMUNITNÍ KRUH:
 • Vyprávění o zážitcích z prázdnin – Kde kdo byl, co zažil?
 • Jsme zase zpět ve školce – Co si kdo pamatuje z loňského školního roku?
 • Jak se jmenují naši kamarádi, paní učitelka? Seznamujeme se s novou paní učitelkou.
 • Povídáme si o kamarádství
 • Společně vymýšlíme a tvoříme třídní pravila
 • Opakujeme bezpečnost a režim dne v MŠ – Co si kdo pamatuje?
 • Posilujeme učení komunikovat s dospělými, poprosit o pomoc, poděkovat
 • Povídání o změnách počasí?
 • Co je to babí léto?
POHYBOVÁ ČINNOST:
 • Hry s hudebním doprovodem – Hra na sochy, na barvy, na kouzelníka
 • Protažení s říkánkami
 • Pohybová hra „Leze ježek, leze v lese, jablíčka si domů nese“ – Děti hádají jméno kamaráda, který je schovaný pod přikrývkou jako schovaný ježek v listí.
 • Chůze se správným držením těla s lehkou zátěží na temeni hlavy
 • Relaxace formou správného dýchání a uvědomění si svého těla
ROZUMOVÉ ČINNOSTI           
 • Hledáme a poznáváme svoji značku – posilování paměti
 • Pozorujeme měnící se přírodu venku
 • Grafomotorika – mladší i starší děti – cviky uvolňovací ramenní kloub
 • Pracovní listy na téma vzpomínky z prázdnin, školka, kamarádi
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 • Kreslíme, malujeme nebo tvoříme obrázky z prázdnin – volná tvorba s využitím různorodých výtvarných potřeb a materiálu
 • Tvoříme obrázky třídních pravidel
 • Stavíme naši společnou školku
HUDEBNÍ ČINNOST:
 • Opakování písniček z loňského školního roku – Co si děti pamatují?
 • Písnička Kamarád
 • Opakujeme rytmus pomocí tleskání dlaněmi
RECITAČNÍ ČINNOST:
 • Říkanky a básničky posilující naše třídní pravidla – „To jsou prsty, to jsou dlaně…“ „Pojďte děti dokola“, „Nalili jsme polévečku..“ atd.
 • Říkanka „Uvíjíme věneček za všech našich dětiček, jaké jméno máš“?
OSTATNÍ
 • EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA) – Seznámení dětí s místem, kde žijí
 • Poučení – Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání