Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 9. – 13.10. 2023

Téma: PODZIM MALUJE

Podtéma: Stromy – jehličnaté a listnaté – barvy podzimu, plody stromů a příprava k zimnímu spánku

Cíl:

 • Seznámení se s druhy stromů a jejich listy, jehličím, pojmenování částí stromu
 • Poznávání a pojmenování plodů stromů a hub
 • Posilování kladného vztahu k příroděSpolečné vzdělávání a sdílení v raním kruhu:
  • Podzim v lese, barvy: stromů, listů, hub, dalších přírodnin
  • Druhy stromů, jejich plody, houby – druhy a jejich části, zvířata žijící v lese
  • Počasí: sdělení aktuálního stavu; kalendář: určení dne, měsíce a ročního období
  • Návštěva lesa, vhodné chování v lese (v lese děláme x neděláme…)

  Výtvarné a pracovní činnosti:

  • Strom, houba, žalud: malování, kreslení (vodové, temperové barvy, suchý pastel, pastelky, voskovky…), stříhání, lepení
  • Modelování a práce s keramickou hlínou: houba, otisk přírodninami
  • Stopa – kutálení kaštanu, šišky s temperovou barvou
  • Omalovánky k tématu
  • Společná práce: Mandala z přírodnin: lepení; Podzimní strom: otisky rukou; stavění „lesa“ – využití přírodnin

   

  Tělesné a pohybové činnosti:

  • Pohybová hra: Štronzo: zastavení pohybu na signál (s využitím písničky „Já do lesa… říkanka „Veverka…“, Barvičky…“ , Honička – veverky
  • Procvičení a protažení svalů v různých polohách (stoj, klek, sed, leh) – s přírodninou (kaštan) a s využitím prvků Tai – chi (Země nás kolébá…Kohout…)
  • Nácvik relaxace a uvolnění, zklidnění těla, masírování zad kamaráda

  Hudební činnosti, básničky a říkanky:

  • Nácvik básničky: „Houby“
  • Nácvik písničky: „Ťuky ťuky…“, „Lesní skřítci…“, opakování známých lidových ppísniček („Já do lesa nepojedu…Běží liška…)
  • Rytmizace: tleskání, pleskání
  • Poslech pohádek k tématu
  • Čtení: „Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka“
  • Prohlížení knížek k tématu, encyklopedií, obrázků (kalendář)

  Logopedická chvilka, procvičování mluvidel, sluchová cvičení:

  • Gymnastika obličejových svalů, jazyka a rtů – „boulička, stěrač, olíznutí dolního rtu, nafouknutí tváří…)
  • Dechové cvičení: nádech do břicha, prodloužený výdech
  • Sluchové vnímání: opakování slov, tvorba rýmů (les – pes…)

  Rozumové činnosti:

  • Třídění a přiřazování přírodnin, obrázků přírodnin – podle velikosti, druhu (dvojice, malý – větší – největší) – šišky, žaludy, kaštany
  • Vážení přírodnin: těžší – lehčí – stejně těžké
  • Předmatematické činnosti: přiřazování – stejný počet prvků („kolíčkování“)
  • Přiřazování: barevný – černobílý obrázek, dvojice listů, hub
  • Pexeso – stromy

  Smyslové činnosti:

  • manipulace s přírodninami – jejich vůně, tvary, druh povrchu
  • hmatový box: poznávání podle hmatu
  • třídění přírodnin: žaludy – šišky
  • ICT: digitální mikroskop – pozorování přírodnin; liška: programování dráhy

  Činnosti pro nejstarší předškoláky – příprava na vstup do ZŠ:

  • Předčtenářské činnosti: Pojmenovávání, vytleskávání slov na slabiky, určování první a poslední hlásky; opaky: malý x velký;
  • Písmena: vyhledávání, přiřazování a napodobování podle vzoru, tiskání
  • Pohádka „O Budulínkovi“: řazení podle průběhu děje
  • Předmatematické činnosti: přiřazování k odpovídajícímu počtu prvků a počítání 1 – 5 – 10; předložky: před – za – vedle; srovnávání: malý – větší – největší, větší než…
  • Grafomotorika: nácvik správného úchopu psacího náčiní a sedu; nácvik uvolnění velkých kloubů a tvarů: dráha (liška běží lesem), svislá čára (strom)

  E.V.V.O.: 2.1.2.4. Seznámení se s životem a rozmanitostí přírodního ekosystému lesa

  2.1.1.1. Uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě

  Bezpečnost: Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání

  Nelézt na kryty (ústřední topení), parapety, nábytek

  Chodit ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu

  Ostatní: 10.10. – NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  PODZIM

  Ale ale, copak je to?

  To už není žádné léto?

  Podzim klepe na dveře

  ve strakaté zástěře.

  HOUBY (s pohybem)

  Houby, houby, houbičky

  mají rovné nožičky.

  V lese, v mechu stojí

  houbaře se bojí.

  A tak v mechu potají

  pod klobouk se schovají.

  NAVŠTÍM JÁ LES

  Ještě dnes, ještě dnes

  navštívím já hustý les.

  Copak asi najdu,

  když do lesa zajdu?

  Ještě dnes, ještě dnes

  navštívím já hustý les.

  BOROVICE (s pohybem)

  Nejdřív malé semínko,

  pak vyrostlo malinko.

  Rostlo – rostlo čím dál více,

  až z něj byla BOROVICE.

  VEVERKY ♫ – s pohybem

  Tancovaly veverky u starého dubu,

  sova na ně volala svoje soví hů – hů.

  Tancovaly veverky u malého smrku,

  kukačka zas zeshora na ně volá ku-ku.

  BARVIČKY (s pohybem)

  Podzim našel lístečky

  měly barvy – barvičky…

  PROČ CVIČÍM?

  CVIČÍM CVIČÍM – TO MÁM RÁD (-A),

  AŤ MÁM ROVNÁ – ZDRAVÁ ZÁDA.

  BĚHÁM – SKÁČU DOST A DOST

  PRO SEBE A PRO RADOST.

  CVIČÍM CVIČÍM KAŽDOU CHVÍLI,

  AŤ MÁM SVALY A HODNĚ SÍLY.

  Na co potřebujeme hodně síly?….na procházku, na kolo, na běhání, na výlet…

  Houbaři už chodí v lese,

  HOUBY – POZOR!

  Schovejte se!

  HRABU LISTÍ (pohyb prstů)

  Hrabu listí na hromádky,

  hrabu tam a zase zpátky.