Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 16.10.-27.10.2023

Téma: Podzim maluje
Podtéma: Dary podzimu (Podzim v zahradě a na poli)

Cíl:

 • osvojování nových poznatků o podzimní sklizni, plodinách pěstovaných v zahradě a na poli
 • posilování cílené pozornosti a soustředění
 • podněcování smyslového vnímání, matematických představ a časoprostorové orientace
 • seznamování s dalšími výtvarnými technikami

Činnosti komunikační a literární:

 • popisování viděného, pojmenování, vyjádření činnosti
 • otázky a odpovědi, vlastnosti věcí, tempo řeči
 • básničky, říkadla a pranostiky
 • práce s příběhem – O jabloňce, O řepě; malované čtení
 • četba – Brácha je taky ježek

Činnosti pohybové a motorické:

 • motorické labyrinty, navlékání, koulení a převalování předmětů, přebírání přírodnin
 • pohyb v nerovném terénu, dupání
 • kutálení míče, nácvik hodu a chytání, prolézání, masáž chodidel, dlaní
 • pohybové hry a tanečky (Veverka, Brambora, Traktor, Žížalí taneček)

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • tiskání a tupání, míchání a zapouštění barev – odstíny
 • modelování, práce s keramickou hlínou
 • kresba tuší – Šípky
 • variace na téma jablko, hruška, vystřihování, vytrhávání, mobilní závěs
 • společná práce – Jabloňka (kombinované techniky)

Činnosti hudební a rytmické:

 • rytmizace a pulzace, hra na orf. nástroje
 • melodie smutná a veselá, dynamika v hudbě
 • nácvik písně Jeřabiny, Koulelo se koulelo, Měla babka

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • orientace v prostoru a čase, poznávání, pojmenovávání a třídění podzimních plodů
 • pozorování lupou a mikroskopem
 • vycházka – práce na poli, činnosti v sadu a na zahrádce
 • proč na podzim sklízíme úrodu, ochutnávka ovoce a zeleniny

Činnosti přemýšlivé:

 • porovnávání velikosti a počtu, dělení na části, třídění, přiřazování
 • co bylo dříve a co nyní, příčina a důsledek
 • plánování (ICT), dokončování příběhu (děj) a obrazové řady (sled)

Logochvilky:

 • dechová a artikulační cvičení, oční gymnastika
 • fonace, uvolnění čelistního kloubu
 • sluchová pozornost a paměť

Grafochvilky:

 • kroužení, dolní a horní oblouk, křížené čáry
 • držení a tlak na psací náčiní, tupání – pohyb zápěstím

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – uvědomění si potřeb pro život
 • 2.1.2.5. – seznámení s ekosystémem zahrady
 • 2.1.2.6. – seznámení s ekosystémem pole

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání
 • 14. seznámení se zásadami dopravních situací

 

 • úterý 17.10.2023   –   divadelní představení v MŠ
 • středa 18.10.2023   –   program Stromy – p. Stachura
 • čtvrtek 19.10 2023   –   den původních odrůd jablek – pečení
 • 28.10.2023   –   svátek ČR – Den státnosti