Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 30.10. – 17.11. 2023

Téma: PŘÍROD POMALU USÍNÁ

Podtéma: LISTONOŠ VÍTR (Draci – pouštění draků, Příroda se připravuje k zimní spánku – stromy a keře opadávají, Změny počasí)

Cíl:

 • Seznámení se s druhy počasí – přiřazování k odpovídajícímu piktogramu
 • Poznávání a rozlišování druhů listů stromů
 • Určování barev a používání odpovídajících názvů
 • Posilování kladného vztahu k přírodě

Společné vzdělávání a sdílení v raním kruhu:

 • Počasí: sdělení aktuálního stavu; kalendář: určení dne, měsíce a ročního období
 • Počasí na podzim, opakování ročních období (názvy, změny v přírodě a popis, typické činnosti pro dané období)
 • Druhy stromů – jejich listy
 • Draci: pohádky, ve světě – druhy, pouštění draků (kde je pouštíme a s kým, barvy…)
 • Legenda o sv. Martinovi

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Listy: frotáž (voskovky, pastelky), malování, kreslení, obtiskávání (vodové, temperové barvy, suchý pastel, pastelky, voskovky…), stříhání, lepení
 • Modelování a práce s keramickou hlínou: otisk listu
 • LandArt: mandala, dle fantazie využití přírodnin
 • Kůň, drak, mrak: skládání z papíru, vystřihování, dokreslování a dolepování detailů
 • Společná práce: Mandala z přírodnin: lepení; stavění „lesa“ – využití přírodnin
 • Omalovánky k tématu

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Pohybová hra: Štronzo: zastavení pohybu na signál (s využitím písničky „Prší prší..; Honička – „baba“ – „Princ chytá draka“
 • Procvičení a protažení svalů v různých polohách (stoj, klek, sed, leh), cvičení prvků Tai-chi, relaxace a uvolnění, zklidnění těla, masírování zad kamaráda

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Nácvik básničky: „Chyť si draka…, Hrabu zahrádku…Martin hází vločky…“
 • Nácvik písničky: „Listopad…“, „Vyletěl si pyšný drak…, Martin na bílém koni…“, opakování známých lidových písniček („Prší prší, Dešťové kapičky…)
 • Rytmizace: tleskání, pleskání, práce s Orffovými nástroji – dřívka
 • Poslech písničky: „Když draka bolí hlava – K.Gott“
 • Prohlížení knížek k tématu, encyklopedií a obrázků

Logopedická chvilka, procvičování mluvidel, sluchová cvičení:

 • Gymnastika obličejových svalů, jazyka a rtů – olíznutí horního – dolního rtu, „boulička, kapřík“, nafouknutí tváří, mrak…)
 • Dechové cvičení: nádech do břicha, prodloužený výdech
 • Sluchové vnímání: sluchová paměť – opakování slov, tvorba rýmů (les – pes…)
 • Vytváření vět – gramaticky správně

Rozumové činnosti:

 • Třídění a přiřazování přírodnin, obrázků přírodnin – podle velikosti, druhu (dvojice, malý – větší – největší) – šišky, žaludy, kaštany
 • Předmatematické činnosti: přiřazování – stejný počet prvků („kolíčkování“), více – méně prvků; srovnávání délek: kratší – delší
 • Přiřazování: barevný – černobílý obrázek, dvojice listů, draků
 • Pexeso – počasí
 • Barvy: názvy, přiřazování, pojmenování
 • ICT: Bee-bot
 • Kimova hra: trénink paměti (chybějící předmět – jeho pojmenování)

Smyslové činnosti:

 • Manipulace s přírodninami – jejich vůně, tvary, druh povrchu
 • Třídění přírodnin: listy
 • ICT: digitální mikroskop – pozorování přírodnin

Činnosti pro nejstarší předškoláky – příprava na vstup do ZŠ:

 • Předčtenářské činnosti: Pojmenovávání, vytleskávání slov na slabiky, určování první a poslední hlásky; opaky: nahoře x dole, malý x velký;
 • Písmena: vyhledávání, přiřazování a napodobování podle vzoru, tiskání
 • Předmatematické činnosti: přiřazování k odpovídajícímu počtu prvků a počítání 1 – 5 – 10; předložky: nad – pod, před – za – vedle; srovnávání: velký – menší – nejmenší, větší než…
 • Grafomotorika: nácvik správného úchopu psacího náčiní a sedu; nácvik uvolnění velkých kloubů a tvarů: dráha (drak letí), svislá čára (prší)

E.V.V.O.: 2.1.1.1. Uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě

Bezpečnost: Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání

Nelézt na kryty (ústřední topení), parapety, nábytek

Chodit ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu

Ostatní: 31. 10. 17:00 – 18:30 – Halloween v MŠ Pod Školkou

9.11. – Spolupráce se ZŠ s 1. třídou – společné aktivity k svátku svatého Martina

10.11. – Vánoční focení

—————————————————————————————–

BÁSNIČKY, ŘÍKANKY

HRABU, HRABU ZAHRÁDKU

Protřepeme ručičky, nachystáme hrabičky.

Hrabu, hrabu zahrádku,

z listí dělám hromádku.

PODZIM

Ale ale, copak je to?

To už není žádné léto?

Podzim klepe na dveře

ve strakaté zástěře.

CHYŤ SI DRAKA

Chyť si draka za provázek,

vyskoč nebo uletí,

zatočí se nad střechami,

pak zamává na děti.

BARVIČKY (s pohybem)

Podzim našel lístečky

měly barvy – barvičky…

PODZIMNÍ

Děti už jdou pouštět draky,

vem´ si svetr a pojď taky.

Vítr fouká víc a více,

brzy vezmem´ rukavice.

MARTIN HÁZÍ VLOČKY

Martin hází vločky

na pejsky a kočky.

Zvířátka pryč poběží,

než je vločky zasněží.

PROČ CVIČÍM?

CVIČÍM CVIČÍM – TO MÁM RÁD (-A),

AŤ MÁM ROVNÁ – ZDRAVÁ ZÁDA.

BĚHÁM – SKÁČU DOST A DOST

PRO SEBE A PRO RADOST.

CVIČÍM CVIČÍM KAŽDOU CHVÍLI,

AŤ MÁM SVALY A HODNĚ SÍLY.

Na co potřebujeme hodně síly?….na procházku, na kolo, na běhání, na výlet…

VĚTRNÍK (s pohybem)

Vítr vane – fouká – fičí

větrník se táááákhle točí.