Návrh vzdělávacích činností na měsíc prosinec

1. 12. 2023

 

Téma: Paní zima čaruje

Podtéma: Mikuláš, čert, anděl. Adventní čas. Vánoce přicházejí.

Cíle: Rozvoj představivosti a fantazie. Seznámení dětí s tradicemi. Naučíme se rozlišování dobra a zla. Společné prožití adventního času.

Komunitní kruh

 • opakování názvů dnů, měsíců, roční období
 • legenda o sv. Mikulášovi
 • jak rozlišujeme dobro a zlo, kdo koná dobro?
 • Vánoční tradice- zvyky, pověry, adventní neděle
 • otevírání adventního kalendáře
 • jak slavíme Vánoce v ČR a jak se slaví jinde ve světě
 • rodinné tradice, kde a s kým strávíme Štědrý den?
 • Nadílka v MŠ

Tělesné a pohybové činnosti

 • PH- Na čertí ocásky, Na mrazíka
 • pohybová improvizace- čerti vaří v kotli, anděl letí, čertí tanec
 • stavba pekla a nebe z kostek, stavba Betlému
 • nácvik hodu na cíl
 • překážková dráha- cesta do pekla
 • cvičení s Míšou
 • relaxace- masáž zad, poslech relaxační hudby

Hudební činnosti, básničky

 • nácvik písní a básničky na jarmark
 • básnička pro Mikuláše
 • poslech příběhu o Ježíškovi
 • zpěv koled

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Vánoční výzdoba třídy a chodby
 • zdobení stromečku
 • výroba dárečků a přáníček
 • tematické omalovánky

Logopedická chvilka

 • oromotorika- jak se mračí čert, vyplazování jazyka
 • cvičení na propojování hemisfér
 • trénink správného dýchání

Předškolní příprava

 • rozdíly a opaky
 • určování první hlásky ve slovech
 • opakování geometrických tvarů
 • trénink správného úchopu tužky
 • grafomotorika- uvolňovací cviky, ležatá 8

ICT:

 • Beebot- co patří k Vánocům

Bezpečnost: Dbát zvýšené bezpečnosti v koupelně. Dodržovat bezpečnosti při pobytu na zahradě. Chodit pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe.

EVVO:

2.1.1.1. Uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě

2.1.1.2. Návrat k tradicím

2.1.1.4. Umožňovat dětem každodenní kontakt s přírodou

Ostatní:

5.12. Mikulášská nadílka

12.12. Vánoční jarmark

18.12. Divadlo- O veselém vánočním stromečku