Návrh činností:8.1-12.1.2024

 

Téma: Zimní radovánky

Týdenní téma: Zima kolem nás- počasí, změny v přírodě, sníh a mráz

Cíl:

 • Seznámit děti s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním.
 • K tvořivosti při hře na sněhu a se sněhem.
 • Podporovat vlastní vyprávění zážitků
 • Využít vhodného počasí ke klouzání a bobování.

Komunitní kruh:

 • co jsme dělali o víkendu
 • znaky zimního období
 • počasí v zimě
 • zimní oblečení
 • bezpečnost (omrzliny, v dopravě, uklouznutí, prolomení ledu na rybníku)
 • řazení dějových obrázků dle časové posloupnosti, převyprávění děje
 • pojmy: malý – větší – největší, velký – menší – nejmenší
 • pojmy (první, poslední, před, za)

Práce s textem :

Sněhuláček panáček, má na hlavě plecháček,

klobouk, uši, z mrkve nos,

sněhuláček stojí bos.

 • pamětný nácvik textu, zapojení pohybu
 • rýmy: vločka x počká, panáček x plecháček, nos x kos,
 • rytmizace textu pomocí dřívek, dřevěných vajíček
 • výslovnost šeptem

Pracovní listy a grafomotorická cvičení:

 • kresba sněhových koulí (sněhuláků), grafomotorická cvičení, doplnění detaily
 • Rukavičky sestřičky“, pracovní list – samostatná práce (pozornost, pečlivost při vybarvování, správné držení tužky)
 • hledej sněhuláka
 • označ (zakroužkuj, vybarvi) zimní oblečení ▪ řazení rozstříhaných obrázků dle instrukcí, pojmy (první, poslední, před, za)

 

Logoprevence dechová cvičení :

 • foukání (zahřátí zmrzlých rukou, do sněhové vločky – slabě, silně)
 • přenášení sněhové vločky brčkem z místa na místo

 

Artikulační cvičení :

 • branka – stisknutí zubů k sobě, stlačení jazyka za dolní zuby
 • stěrače auta – olizujeme jazykem horní ret zprava do leva
 • kapřík – tvarování rtů do kroužku, rty se lehce dotýkají a oddalují
 • rybky – špulení rtů

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Paní Zima v kulichu“ – zmizíková technika, kresba dle fantazie
 • Sněhulák na špejli“ – praktická činnost dle instrukcí (návodu)
 • Stavíme sněhuláka“ – tvořivá činnost z různých dílků stavebnic-▪ procvičení pojmů: malý-větší-největší, velký-menší-nejmenší
 • Rukavičky sestřičky“ – umět namalovat dvě stejné rukavice tak, aby byla jedna pravá a druhá levá, není pro někoho tak úplně jednoduchá záležitost

Tělesná činnost:

 • Zimní peřina
 • PH: koulovaná
 • Cvičení s Míšou
 • Tanec podle hudby

 

Bezpečnost :v dopravě, na zamrzlé vodní hladině, omrzliny

E.V.V.O: 2.1.1.1 Uvědomění si souvislostí mezi střídáním ročních období a změnami v přírodě