Návrh vzdělávacích činností 15. 1. – 2. 2. 2024

Cíl: Seznámení dětí o lidském těle. Děti umějí vyjmenovat části lidského těla vědí, že uvnitř nás jsou životně důležité vnitřní orgány, kosti atd.. Povídáme si s dětmi o důležitosti cvičení a zdravého stravování, předcházení úrazů a nemocí.

Zimní radovánky – Lidské tělo a prevence nemocí, zdravý životní styl; Sportujeme pro zdraví

Komunitní kruh

 • Jak jsme prožili víkend? Časová orientace.
 • Zdravý životní styl. Jak můžeme předcházet nemocem a úrazům? (Hygiena, pohyb, zdravá strava, vhodné oblečení, pitný režim, bezpečnost).
 • Lidské tělo. Prohlížení knížek, obrázků a ostatních didaktických pomůcek do tématu.
 • Budeme si povídat o tom, jak se zachovat, když se někomu stane úraz. Důležitá tel. čísla.
 • Jak to chodí u doktora, v nemocnici nebo v ozdravovně?
 • Rozložení dne. Jak často a proč si musíme čistit zuby, mýt ruce, hýbat se, odpočívat a spát? Proč je to tak důležité?
 • Kimova hra do tématu. Procvičování prstíků.
 • Jaké sporty máme rádi a jak můžeme sportovat v zimě?
 • Logopedické básničky Blažena, Zachumlaná, Prsty, Obličej Č (bez š, ž, c, s, z, r, ř)

Já mám oči, on má oči, čelo, obočí.

Je člověčí obyčej mít na hlavě obličej.

Já mám oči, on má oči, čelo, obočí.

Pohybová aktivita

 • Pohybové hry zaměřené na spolupráci dětí. Hra Bacil, na způsob sbírání ocásků. Lepidlo, procvičujeme si části těla.
 • Cvičení s míčem. Pohyb na hudbu, opakování pohybů. Protažení těla a relaxace.

Hudební aktivita

 • Vnímání rychlé a pomalé hudby. Hlava, ramena, kolena, palce.
 • Poslech písniček Bacil a písniček Z. Svěráka a J. Uhlíře (Hlavně, že jsme na vzduchu; Chválím tě země má; Hymna sklerotiků)
 • Zhudebnění básničky Obličej. Na melodii písničky Já mám koně.

Výtvarná činnost

 • Kresba lidské postavy. Obkreslení ruky, dokreslení obličeje, lepení oka, kartáček atd.
 • Vyrobíme si vlastní knížku o lidském těle.
 • Děti rozřadí potraviny na ty zdravé a na ty, které bychom neměli konzumovat tak často nebo vůbec. Obkreslíme si lidské tělo, nakreslíme vnitřní orgány – skupinová práce.
 • Omalovánky a PL do tématu.

Ostatní: Procházka po okolí, pohybové hry venku, sportujeme v tělocvičně.