Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 15.1. – 2.2. 2024

12. 1. 2024

Téma: Zimní radovánky

Podtéma: Zima kolem nás – počasí, zimní sporty, masopust

Cíl: Seznámení dětí s druhy počasí a jejich správné pojmenování a přiřazení piktogramu

       Seznámení s druhy zimních sportů a k tomu potřebným vybavením

       Seznámení s tradicí masopustu

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Sdělování zážitků z víkendu
 • Počasí a kalendář: určování dne, měsíce a ročního období, ukázka piktogramů počasí
 • Sporty: druhy a k nim odpovídající vybavení
 • Masopust: druhy masek, tradice

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Bruslení na ledě: voskovka, inkoust, zmizík, dokreslování detailů
 • Počasí: tiskátka, lepení detailů
 • Krmítko pro ptáčky v zimě
 • Brusle: vodové barvy, voskovky
 • Lyže: společná práce: lepení ornamentů, vybarvování dle fantazie
 • Masopustní masky: vystřihování, vybarvování dle fantazie

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Pohybová hra: „baba“ – Mrazík, Ledové kry
 • Cvičení podle vzoru, cvičení prvků Tai-chi, cvičení s padákem
 • Překážková dráha: přeskok, průlez, převaly, slalom…
 • Trénink relaxace

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Nácvik písničky: “Zima tu je…“Sněhové vločky…, Masopust…“
 • Básničky: „Jak peřina za peřinou…, Krmítko…, Masopustní veselice…“
 • Říkadla spojená s pohybem (Žába leze…)

Logopedická chvilka, trénink mluvidel:

 • Gymnastika jazyka, rtů a tváří: stěrač, boulička, malíř, balónek…
 • Artikulační dovednosti: Cililink, mňau, brrr, fííí…
 • Dechové cvičení: prodloužený výdech (brčko, foukání do papíru…)
 • Sluchový trénink: opakování slyšeného slova, rozdíly ve slovech
 • Rýmy: led- med…(tvoření, rozlišování…)

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: opakování početní řady 1 – 5 – 10, před – za – vedle, zástup – řada; menší – větší – stejně
 • Předčtenářské činnosti: zrakové rozlišování písmen, přikládání písmen podle vzoru, pravo-levá orientace, hledání rozdílů v obrázcích
 • Grafomotorika: nácvik správného úchopu tužky a sezení u stolu, grafomotorický tvar: horní oblouk (kopec), vlna (kopce)

EVVO: 2.1.2.1 Seznámení se s neživou přírodou a jejími vlastnostmi

2.1.1.2 Návrat k tradicím (masopust)

Bezpečnost:  Chodit ze schodů pomalu, nestrkat se. Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a

mytí.       

Ostatní: BÍLÝ DEN: Dne    1.  si uděláme bílý den – nechť přijdou děti v bílém oblečení.   

23. 1.  Pečení „sněhuláků“ ve třídě (práce s kynutým těstem)

Opakování barev

KRMÍTKO

Na krmítko přileť ptáčku,

Vem semínko do zobáčku.

Zima jistě dlouhá bude,

Sníh už leží téměř všude.

Nemusíš mít obavu,

Tady najdeš potravu.

KDYŽ PADÁ

Když padá snížek z nebe,

Tělěíčko mě zebe.

Vločky padaj‘ do ticha,

My nasazujem‘ kulicha.

JAK PEŘINA ZA PEŘINOU

Jak peřina za peřinou

Po obloze mraky plynou.

Pár těch peřin puklo mrazem

Peří se z nich sype na zem.