Návrh vzdělávacích činností na měsíc únor

31. 1. 2024

Téma : Mrzne až praští

Podtéma : Materiály kolem nás. Máme rádi naši Zemi. Masopust. Povolání

Cíl: seznámit děti s různými druhy povolání,  jak chránit svoji planetu,  seznámit děti proč třídíme odpad, jaký má dopad na naši planetu odpad , rozvíjet u dětí tvořivost

 

Společně vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Společné sdělení zážitků z víkendu, čím bych chtěl být? ,
 • Kalendář, počasí, jak se správně oblékat
 • Masopust – tradice a zvyky, význam
 • Rozlišování povolání
 • Třídění odpadu
 • Jak chránit naší Zemi
 • Jaká známe povolání, jaké povolání dělají rodiče/prarodiče, povolání dnes a v minulosti
 • Vlastnosti materiálů

Výtvarné a pracovní činnosti :

 • Volná kresba na téma valentýn
 • Omalovánky k tématu
 • Kresba naší Země očima dětí
 • Masopustní maska
 • Zkouška povolání- kadeřník, manikérka, kuchař, švadlena…
 • Malované koláčky
 • Recyklace- vyrábění ze zbytkového materiálu, výroba papíru

Tělesně a pohybové činnosti:

 • Překážková dráha
 • Návštěva místní sokolovny
 • Relaxace
 • Cvičení s padákem
 • Hod míčem do popelnice
 • Pantomima- povolání
 • PH- Maso/ půst, Oheň a voda, Hojačky, Molekuly
 • Trhaní papíru na kousky- výroba papíru
 • Poznávání materiálů podle hmatu

 

Hudební činnosti, básničky  a říkadla :

 • Báseň popelář
 • Říkadla s pohybem
 • Seznámení s hudebními nástroji
 • Písničky: Já jsem muzikant, Stála basa, Chválím tě země má, Voláme sluníčko
 • Písničky o povolání
 • Poznávání materiálů podle zvuku

Logopedická cvičení:

 • Rýmy, dechová cvičení,
 • první – poslední hláska,
 • hybnost jazyka,
 • sluchová cvičení

Činnosti pro předškoláky:

 • předmatematické dovednosti – číselná řada 1-10
 • předčtenářská gramotnost -zrakové rozlišování písmen, pravá-leva, obsah příběhu, vyprávění
 • Grafomotorika – Správný úchop tužky, horní, dolní oblouk, rovná čára, uvolňovací cviky
 • Pracovní listy k tématu

 

ICT- digitální hračky

Plánování trasy

Interaktivní tabule

 

Divadlo : 6.2.2024

E.V.V.O – 2.1.1.1. návrat k tradicím

Bezpečnost : opakování třídních pravidel