Návrh činností:5.2-16.2.2024

Návrh činností:5.2-16.2.2024

Téma:Mrzne až praští

Téma týdne: Masopust a maškarády, mají všechny děti rády.

Cíl: Seznamujeme a prohlubujeme znalosti o zvycích a lidových tradicích země, ve které dítě žije a k níž náleží. Orientuje se a vnímá kulturní bohatství.

Ranní hry a volné činnosti: Volné hry dětí v námětových koutcích (kuchyňka, domečky), hry na koberci (molitanové kostky, stavebnice). Společenské hry u stolečku (pexeso, domino). Omalovánky, volná kresba, navlékání korálků, modelování.

Komunikační kruh:

Co jsme dělali o víkendu

Budeme si povídat o masopustu, co vlastně masopust je a jak se slaví.

Kdo už byl někdy na masopustu?

Řekneme si, co jsou to masopustní maškary a ukážeme si obrázky tradičních masek (kobylka, kominík, slamák, medvědář s medvědem, bába s nůší, hudebníci apod.),

povíme si, jaký měly masky úkol v průvodu, jakou legraci vyváděly.

Podíváme se na pohádku „Chaloupka na vršku – Jak to bylo o masopustu“. Vyjmenujeme si dobroty, které k masopustu patří (koblížky, jitrnice, koláče…).

Pohybová činnost

Pohybové hry – „Masopust“, „Medvědí honička“, „Pozor medvěd – zachraň se!“ „

Slepá bába“,

Rozcvička – „Medvědí rozcvička“,

Relaxace – dechová cvičení.

Tématické pracovní listy.

Výtvarná činnost:

Masopustní masky.

Masopustní dobroty.

Masopustní rej – přehlídka maškar, masopustní průvod.

DRAMATICKÁ VˇYCHOVA:

Pohádka „O Koblížkovi“ otázky k pohádce, dramatizace.

Pobyt venku za příznivého počasí: Také budeme chodit ven, jen když nám to počasí, aspoň na chvilku dovolí

E.V.V.O-návrat k tradicím

Bezpečnost: Bezpečnost na vycházkách

Bezpečnost při manipulaci s nůžkami