Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 19.2. – 1.3. 2024

16. 2. 2024

Téma: Mrzne, až praští

Podtéma: Povolání, Materiály kolem nás

Cíl: Seznámení s materiály kolem nás a druhy povolání

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Sdělování zážitků z víkendu: co jsme dělali, zažili (vyprávění)
 • Kalendář – sdělení dne, měsíce a ročního období
 • Počasí – určování dle aktuálního stavu počasí venku, vhodné pojmenování (zataženo, polojasno…) a výběr vhodného piktogramu (na nástěnce)
 • Povolání – spojené s určitými materiály pracují (dřevo – truhlář…)
 • Materiály – dřevo, kov, sklo, papír, plast a výrobky z nich; jejich vlastnosti (měkký, studený, ohebný)

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Šaty: práce s látkou – stříhání a lepení na papír
 • Dřevěný objekt: lepení dřevěných prvků dle fantazie
 • Koláž: z různých materiálů – papír, plast, dřevo…
 • Modelování z keramické hlíny: „medaile“
 • Hmatový box: poznáváme předměty podle hmatu

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Cvičení na značkách: rozvíjení obratnosti a dovedností, protahování a posilování, práce s dechem, cvičení na prevenci vadného držení těla a prevence plochonoží.
 • Cvičení s cihličkami na značkách, cvičení prvků Tai-chi: přípravné cviky – „voda, kohout, drak, houpání…“
 • Pohybové hry (PH): „Na kováře…“
 • Relaxace – trénink uvolnění

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Seznámení s písničkou:“Já do lesa nepojedu…“, „Pekař peče housky…“
 • Básnička: „Kovej kovej kováříčku… Různé věci tady máme…“,
 • Zkoumání zvuků: chřestidla, rumba koule,bubínek, tamburína… a manipulace s nimi – udržení rytmu – druh materiálu
 • Rytmizace: hudební doprovod – Orffovy nástroje, pleskání, tleskání
 • Opakování říkadel a jednoduchých básniček (Myši chodí velmi tiše, Žába leze, Paci paci…)
 • Zvuky – sluchové rozlišování určitých zvuků předmětů, opakování slyšeného slova
 • Poslech písně: „Dělání, dělání…“

Logopedická chvilka, trénink mluvidel, sluchové rozlišování:

 • Gymnastika mluvidel: trénink pohyblivosti jazyka, tváří a rtů (boulička, stěrač, koník, malíř…)
 • Dechová cvičení – správný nádech nosem a trénink prodlouženého výdechu (foukání do balónků )
 • Sluchové rozlišování: stejná – nestejná slova (myš – mys…), poslech zvuků kolem nás, práce s Orffovými nástroji
 • Rozdělování slov na slabiky, určování počáteční a koncové hlásky

Dokončování slov podle významu a obrázku (DŘE-VO…)

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: počítání prvků 1 – 10; rozdělování na „více – méně – stejně“
 • Předčtenářské činnosti: rozlišování písmen a přiřazování stejných k sobě, práce s textem
 • Grafomotorika: nácvik správného úchopu tužky, grafický tvar – vodorovná a šikmá čára; znázorňování grafických tvarů do písku – pískovnička

EVVO: 2.1.2.1 Seznámení se s neživou přírodou a jejími vlastnostmi

2.1.4.2. Uvědomit si, jak „já“ můžu pomoct životnímu prostředí kolem sebe

Bezpečnost: Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání

Ostatní: Návštěva kovářské dílny spojená s procházkou městem

Pečení housek

V týdnu od 19. – 23.2. 2024 bude provoz ve třídě od 8:00 – 15:30 či podle potřeby MŠ pro zajištění provozu v čase jarních prázdnin ZŠ Jílové u Prahy. Provoz ve třídě bude pro každý den upřesněn na dveřích naší třídy. Děkujeme za pochopení.

 

BÁSNIČKY

RŮZNÉ VĚCI

Různé věci tady máme,
hned se na ně podíváme.
Děti, pěkně hledejte
a to, co je z …(materiál), rychle najděte.

KOVEJ

Kovej kovej kováříčku
okovej mi mou nožičku.
Okovej mi obě,
zaplatím já tobě.