Návrh vzdělávacích činností na měsíc březen

1. 3. 2024

 Téma : Jaro ťuká na vrátka

Podtéma: Příroda se probouzí, Zvířátka a jejich mláďátka, Má nejmilejší kniha, Velikonoce – svátky jara

Cíl: Seznámit děti se změnami v přírodě ,pozorování, bádání, probudit v dětech zvídavost, já mám rád pohádky

Společně vzdělávací a sdílení v ranní kruhu:

 • Společné sdělení zážitků z víkendu, jaké proběhly změny na tvé zahrádce?
 • Kalendář, počasí, jak se správně oblékat.
 • Změny v přírodě – pozorování na zahradě a vycházce, oblékání
 • Mláďátka- přiřaď k dospělému zvířeti
 • Jarní květiny
 • Oblíbené pohádkové postavy- co vše víme o knihách, knihovně
 • Seznámení se s Velikonočními tradicemi

Výtvarné a pracovní činnosti :

 • Jarní květy
 • Sázení semínek, péče o mladé rostlinky
 • Výroba odlitků ze sádry
 • Omalovánky k tématu
 • Velikonoční tvoření

Tělesné a pohybové hry:

 • PH- Zlatá brána, Zajíček ve své jamce
 • Překážková dráha
 • Relaxační cvičení
 • Zdravotní a protahovací cvičení, správné držení těla
 • Hod na cíl. Chytání míče
 • Cvičení s písničkou- Voláme sluníčko, Vozilo se na jaře, Vstávej semínko holala

Hudební činnosti , básničky a říkadla

 • Poslech: A. Vivaldi- Jaro
 • Píseň- Jaro dělá pokusy, Krávy, krávy
 • Zpěv: Káčátka se batolí
 • Básnička: Do zahrádky přišlo jaro, Princeznička na bále
 • Poslech pohádek z gramofonu
 • Velikonoční říkanky

 

Logopedická cvičení

 • Trénink mluvidel- bzz, žžž, sss, ššš
 • Práce s dechem- foukání do peříčka
 • Řeč robotů- rozklad slov

Činnosti pro předškoláky

 • Určování více/méně
 • Dokreslování obrázků
 • Propojování hemisfér
 • Uvolňovací cviky
 • Pracovní listy k tématu

E.V.V.O 

 • 1.4.3. – Rozvíjení u děti zkušenosti a dovednosti s pěstováním
 • 1.4.1. -Umožnovat dětem každodenní styk s přírodou

 

Ostatní:

19.3.- divadlo- Jaro s čápem

20.3.- Velikonoční tvoření od 16:00

 

Bezpečnost: Upozornit na nebezpečná místa v terénu, školní zahradě. Nedávat so úst nalezené potraviny a plody bez souhlasu učitelky. Chodit ze schodů pomalu a s odstupy. Nelézt na parapety a nábytek.