Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 18.3.-28.3. 2024

15. 3. 2024

Téma: Jaro ťuká na vrátka

Podtéma: Velikonoce – svátky jara

Cíl: Seznámení dětí se symboly a zvyky Velikonoc, výroba dekorací, opakování pojmenování barev

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Vyprávění o zážitcích z víkendu: trénink řeči – mluvení celou větou, reagování na otázky
 • Velikonoce: sdělování symbolů
 • Počasí: určování podle aktuálního stavu, přiřazení piktogramu; kalendář: opakování dne – měsíce a ročního období
 • Barvy: odpovídající názvy a opakování druhů barev

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Morena: společná práce
 • Vrba: společná práce, práce s papírem, lepidlem, dekorování dle fantazie
 • Vajíčka: barvení, dekorování
 • Zajíčci, vajíčka, ovečky: zápich – vystřihování, lepení, práce s papírem, lepidlem
 • Osení: manipulace se semínky, hlínou, zalévání (péče o květiny, semínka)
 • Pokus s vejcem: „gumové vejce“

Tělesné a pohybové činnosti:

 • PH: „Zajíček ve své jamce…“, „Koukám po vajíčku, mělo barvu barvičku…“
 • Cvičení s padákem, s reakcí na signál – hudební doprovod, Orffovy nástroje, prvky Tai-chi, cvičení s míčky – stoj, sed, leh
 • Balanční cvičení
 • Trénink relaxace, uvolnění

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Poslech: Čtvero ročních období – Jaro (A. Vivaldi), „Vrby se nám zelenají…“
 • Nácvik písničky:“ Ťuk – Ťuk…“, „Běžela ovečka…“
 • Nácvik básniček, říkadel a koled k Velikonocům
 • Manipulace s Orffovými nástroji

Logopedická chvilka, trénink mluvidel, čtenářské činnosti:

 • Čtení pohádky: „Chaloupka na vršku“, „Jaro je tu“
 • Gymnastika mluvidel a tváří – pohyby jazykem: “kladívko, stěrač, malíř, boulička, tygr…“
 • Sluchové rozlišování: stejné – jinak znělé (Ťuk – tuk…), rozlišování zvuků

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: pravo-levá orientace, před – za – u – vedle- nad – pod: předložky spojené s prostorovou orientací; počty prvků 1-10
 • Předčtenářské činnosti: vyhledávání písmen v nápisech, skládání písmen podle vzoru
 • Grafomotorika: psaní v písku podle vzoru, uvolňování horní končetiny a trénink tvarů: ovál, šikmá čára
 • Pracovní listy: zrakové rozlišování, figura v pozadí, bludiště, spojovačky

EVVO:2.1.1.2. Návrat k tradicím

2.1.2 Poznávání přírody v její rozmanitosti a kráse

Bezpečnost: Chodit ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu

Ostatní: Uděláme si BAREVNÝ týden: 25.3. MODRÉ PONDĚLÍ, 26.3. ŽLUTÉ ÚTERÝ, 28.3. ZELENÝ ČTVRTEK. Kdo z dětí chce, nechť přijde v tyto dny v uvedené barvě.