Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 2.4. – 12.4.2024

Téma: Jaro je tu!
Podtéma: Mláďátka (na statku, v lese, na poli)

Cíl:

 • osvojování si rolí (dramatický projev), vyjádření gesty a mimikou, neverbální komunikace
 • podněcování spontánního vyjadřování a tvořivosti
 • seznamování se a pojmenovávání zvířat a členů jejich „rodiny“

Činnosti komunikační a literární:

 • malované a veršované pohádky, obrázkové čtení
 • rozšiřování slovní zásoby, intonace v řeči
 • dramatizace pohádek – O kůzlátkách, Boudo budko, Tři prasátka
 • četba: Kuře Cupity (M. Nesvadba), Pohádky ze statku

Činnosti pohybové a motorické:

 • provlékání a proplétání, motorické labyrinty, cvičení koordinace oko a ruka
 • pohyb v terénu, překonávání překážek, válení sudů, rovnováha, kříživé pohyby
 • cvičení s padákem a pohybové hry

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • ovečky s jehňátky – vystřihování, namotávání, lepení, překrývaná voskovka
 • kuřátka – suchý pastel, odmývaná klovatina
 • prasátka, koníci – papírové loutky
 • statek – společná práce – koláž, tupání

Činnosti hudební a rytmické:

 • ozvěna v hudbě, melodie vzestupná a sestupná, melodizace říkadel
 • Když jsem já sloužil, Na tom našem dvoře – melodická smyčka, sluchová paměť
 • Já mám koně, Krávy, krávy – písnička se zvuky a pohybem
 • poslechové činnosti: P. Musorskij – Tanec kuřátek

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • vycházky s pozorování, objevování pod lupou a mikroskopem
 • vývojová řada – od vajíčka ke slepičce
 • zvířecí rodiny, dělení – savci, ptáci, plazi

Činnosti přemýšlivé:

 • přiřazování, třídění, skládání obrázků z více částí, zrakové vnímání – překrývání
 • hry s počtem a velikostí – porovnávání
 • zrakové a sluchové rozlišování – detail, nesmysl
 • kdo kam patří, a proč – mláďata

Logochvilky:

 • procvičování hybnosti mluvidel, součinnost jazyka a zubů, tonus jazyka
 • sluchové poznávání – zvuky zvířat
 • správný nádech, zadržení dechu, plynulost výdechového proudu

Grafochvilky:

 • oblouk s odrazem, plynulost linie
 • kroužení, lomená čára, kreslení do písku

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – uvědomění si potřeb pro život
 • 2.1.4.2. – já a svět – živá příroda, chovatelství

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   7. opatrnost při manipulaci s některými předměty
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání

 

keramikování – truhlíky
10.4. 2024 divadelní představení v MŠ