Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 15. – 26.4. 2024

12. 4. 2024

Téma: Jaro je tu!

Podtéma: Doprava kolem nás – měsíc bezpečnosti

Cíl:  Seznámení s názvy dopravních prostředků, dopravními značkami

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Počasí a kalendář: určování dle aktuálního stavu
 • Doprava: druhy dopravních prostředků a dopravních značek
 • Ekologie a recyklace, život na planetě Zemi, plýtvání vs. udržitelnost

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Auto: obkreslování, práce s prstovými barvami
 • Přechod: vystřihování, lepení
 • Semafor: vystřihování, lepení
 • Dopravní značky: vystřihování geometrických tvarů, dokreslování detailů, vybarvování
 • Zeměkoule: rozfoukávaná tuš, koláž – vystřihování a dolepování detailů
 • Hasičský a sanitní vůz: společná práce

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Cvičení podle vzoru – s míči, s padákem, prvky Tai-chi
 • Balanční cvičení s overbaly, křížové pohyby
 • Prvky relaxace
 • Pohybové hry: na postřeh a reakce na signál

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Nácvik písně: “Tů, tů, tů, auto už je tu…“
 • Poslech písně: “Chválím tě země má…“ – Svěrák a Uhlíř
 • Intervaly v hudbě („hasičská kvarta“)
 • Básnička: Semafor

Logopedická chvilka, trénink mluvidel:

 • Gymnastika jazyka, rtů a mluvidel: kladívko, malíř, tygr, boulička…
 • Sluchové rozlišování druhů zvuků, sluchová paměť
 • Vnímání a reakce na jednoslovné instrukce (Stůj!, Pozor!…)
 • Spojování slov ze slabik, „marťanština“ (P-E-S…)
 • Posilování mluvního projevu – celé věty

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: geometrické tvary – názvy; první – poslední; vpravo – vlevo…
 • Předčtenářské činnosti: zrakové rozlišování geometrických tvarů, chybějící – přebývající tvar
 • Grafomotorika: tvar: dolní smyčka, kruh

EVVO: Rozvíjet u dětí zkušenosti a dovednosti s pěstováním

Seznámení dětí s místem, kde žijí (město, dopravní značky…)

Bezpečnost: Chodit ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu.

Seznámit děti se zásadami dopravních situací , přecházení přes silnici

Ostatní: 22.4. DEN ZEMĚ