Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 29.4. – 3.5.2024

Téma: Všechno kvete, máj – lásky čas
Podtéma: Čarodějnice, všechno kvete

Cíl:

 • osvojování poznatků o tradicích a zvycích
 • pozorování kvetoucích rostlin, získávání povědomí o jejich významu

Činnosti komunikační a literární:

 • říkadla, zaklínadla, čarování a kouzlení
 • hra s citoslovci, popis činnosti, postupu
 • četba: Čarodějnice Eulálie (Z. Pospíšilová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • motorické labyrinty, vtlačování, vkládání, hra s přírodninami
 • cvičení s náčiním a pomůckou (správné držení)
 • překážková dráha, slalom

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • vybarvování podle předlohy, barevný kontrast
 • čarodějnice – prostorové pojetí, společná (skupinová) práce
 • kocour – vystřihování

Činnosti hudební a rytmické:

 • říkadla, rytmizace a pulzace
 • dynamika a napětí v hudbě – poslech: A. Dvořák – Rusalka
 • písničky a básničky k tématu

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • vlastnosti a rozlišnost povrchu věcí
 • zapouštění, míchání barev – lektvary
 • stavba květu

Činnosti přemýšlivé:

 • opaky, rozdíly, nesmysly, reverzní tvary
 • porovnávání velikosti, délky a počtu

Logochvilky:

 • hlasitost a síla mluveného projevu
 • hybnost jazyka, hospodaření s dechem

Grafochvilky:

 • uvolnění pletence horní končetiny
 • šikmá a lomená čára, osmičky (předškoláci)

E.V.V.O.

 • 2.1.1.2. – zvyky a tradice
 • rozmanitost živé přírody

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   7. opatrnost při manipulaci s některými předměty
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání

 

29.4.2024 – čarodějnický rej (MŠ 17:00 h.)