Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 20. 5. –7.6. 2024

20. 5. 2024

Téma: Všechno kvete, máj – lásky čas

Podtéma: Kapka vody – otevírání a čištění studánek, potoků a řek, koloběh vody v přírodě, vodní živočichové; Den dětí

Cíl: Seznámení s tématem „voda“ – výskyt, druhy vody…, činnosti spojené s vodou, názvy a druhy vodních živočichů a obojživelníků, seznámení s pojmem a principem „koloběh vody v přírodě“, nabídka aktivit spojených s vodou. Seznámení se s životem na planetě Zemi (rozmanitost obyvatel)

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Počasí a kalendář: určování dle aktuálního stavu (den, měsíc, roční období, druh počasí)
 • Voda: asociace; výskyt vody kolem nás; chuť, barva, příklady užití vody, její důležitost
 • Činnosti spojené s vodou
 • Živočichové a rostliny související s vodním prostředím: názvy, velikosti, barva
 • Koloběh vody v přírodě
 • Chování se k vodnímu zdroji – ochrana přírody a vody i v domácím prostředí (neplýtvání, neznečišťování)

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Pokusy s vodou: přelévání, nabírání, třídění (plave x neplave), míchání
 • Voda – řeka, rybník, moře, bazén: kreslení, malování, vystřihování, lepení
 • Potrubí: roličky
 • Modelování: řeka – vlny
 • Kapka vody: vystřihování a kreslení či malování detailů
 • Společná a skupinová práce: voda a vodní živočichové: kreslení, tiskání, vystřihování a lepení
 • Voda – řeka, potok, moře, rybník: mozaika z PET víček
 • Žába: vystřihování, lepení, dokreslování detailů
 • Pozorování – voda, bláto: mikroskop, lupa

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Cvičení podle vzoru, s padákem, prvky Tai-chi: země, voda, drak…
 • Procvičování všech svalových skupin se zařazením balančních cvičení, křížové pohyby, přeskakování, hod míčkem (horní oblouk)…
 • Pohybové hry: na postřeh a reakce na signál (Rybičky, rybičky…, Já jsem vodník z rybníka…, Hastrman)

Hudební činnosti, básničky a říkanky, předčtenářská gramotnost:

 • Nácvik písně:“Holka modrooká …“
 • Poslech písně:“ Vltava – B.Smetana…“  – 
 • Nácvik básničky: „Kdyby vody nebylo…“, říkanka:“Žába leze po žebříku…“
 • Rozpočítadlo: „Byla ryba u potoka…“
 • Ukolébavka: “Studánka”
 • Sluchové rozlišování: Zvuky sklenice s vodou
 • Prohlížení knih, encyklopedií, časopisů, obrázků – souvisejících s vodou

Logopedická chvilka, trénink mluvidel:

 • Gymnastika jazyka, rtů a mluvidel: kladívko, malíř, tygr, boulička…
 • Sluchové rozlišování druhů zvuků, sluchová paměť: sklenice naplněné vodou – různé zvuky
 • Spojování slov ze slabik, spojování hlásek do slov = „marťanština“ (V-O-D-A…)
 • Posilování mluvního projevu – celé věty
 • Dechová cvičení: foukání brčkem, ústy do vody
 • Hádanky k tématu

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: vpravo – vlevo (pravá – levá),  první – poslední; před – za
 • Předčtenářské činnosti: zrakové rozlišování, chybějící – přebývající tvar
 • Grafomotorika: tvary: kruh, vlny, horní oblouk
 • Životní cyklus žáby: skládání, posloupnost

EVVO: 2.1.2.2 Seznámení se s životem a rozmanitostí ekosystému řeka, rybník, moře

2.1.4.5 Vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje a podporovat samostatnost

Bezpečnost: V umývárně nerozstřikovat vodu, neklouzat s e a neběhat, na vodu na zemi upozornit učitelku, která zajistí úklid

Ostatní: Pátek  24.5. Výlet – procházka k nejbližšímu vodnímu zdroji (rybník, pramen)

Pondělí 3.6. dopoledne – oslava Dne dětí v MŠ zahradě (sportovní aktivity)

              Úterý 4.6. Focení v MŠ (společné foto)

              Středa 5.6. výlet do ZOO Tábor

 

JÁ JSEM VODNÍK Z RYBNÍKA

Já jsem vodník z rybníka,

kdo může, ať utíká.

Jako žábu chytím tě,

jako rybu do sítě.

Už po tobě sahám, za nohu tě tahám,

už si chystám pokličku na tvou černou dušičku.

KOLOBĚH VODY

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

BĚŽÍ BĚŽÍ MYŠKA

Běží  běží myška

okolo rybníčka.

Nese nese proutí

ocáskem si kroutí.

ŽABKA HOPSÁ

Žabka hopsá, smutně skáče,

co jí trápí, pročpak pláče?

Velkou starost ona má,

jakou hláskou slovo…..začíná?