Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 10.6. – 28.6.2024

Téma: Léto je tady
Podtéma: Těšíme se na prázdniny

Cíl:

 • získávání povědomí o dalších kontinentech naší planety a životě na nich
 • rozvíjení základních komunikačních dovedností
 • podněcování smyslu pro bezpečné a radostné prožívání léta (výlety, hry ve skupině, počasí)

Činnosti komunikační a literární:

 • pozdravy, oslovení, vedení rozhovoru, popis situace
 • otázka a odpověď, popisování obrázku a děje (se zrakovou oporou) a zraková paměť
 • říkadla, básničky, malované čtení, četba: Mach a Šebestová na prázdninách (M. Macourek), Žofka (M. Macourek))

Činnosti pohybové a motorické:

 • motorické labyrinty, navlékání, vkládání a proplétání (s předlohou i dle fantazie)
 • nácvik a procvičování houpání (houpačka), lezení po žebřinách; atletická průprava
 • relaxační a uvolňovací chvilky, tanečky a pohybové hry

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • společné a skupinové tvoření  na téma ZOO
 • léto – kresba suchým pastelem (práce s barvou a plochou)
 • papírové loutky, skládání čepic
 • sluníčko – kresba tuší, mozaika z přírodnin
 • rozhledna, maják – kombinované techniky

Činnosti hudební a rytmické:

 • písničky s pohybem a k táboráku
 • poslechová činnost – melodie z celého světa, Humoreska (A. Dvořák)
 • rytmizace a pulzace, hra na tělo jako doprovod k písničkám
 • písničky Proč, Prázdniny u babičky, Prázdninové ráno, Malý šnek, Žirafa

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • pozorování změn v přírodě – léto (počasí, růst rostlin, červenání a dozrávání plodů)
 • chov motýlů
 • život pod lupou, orientace v přírodě, mapa

Činnosti přemýšlivé:

 • zraková a sluchová pozornost a orientace
 • piktogramy, turistické značení
 • opaky, tvary, barvy, porovnávání, sudoku, optické klamy
 • příčina a důsledek, souvislosti, absurdity, bezpečnost a ochrana zdraví

Logochvilky:

 • sluchová a zraková paměť, záměrná a cílená pozornost
 • hybnost mluvidel, dechové cvičení, postřehové aktivity
 • tempo řeči a výslovnost

Grafochvilky:

 • uvolnění pletence horních končetin, kříživé pohyby
 • kouzlo čar
 • rozdílnost podkladů při kresbě (tlak na kresebné náčiní)

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě – léto
 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • 2.1.2. – ekosystém pole, louka, řeka, les
 • 2.1.3.3. – život na ostatních kontinentech

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •    3. ochrana před kousnutím a bodnutím hmyzu
 •    7. dbát opatrnosti při manipulaci s rizikovými předměty
 •    8. konzumace „plodů léta“ jen se souhlasem učitelky
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání

 

středa 12.6.2024 – rodičovské hraní – 16:00 h.
čtvrtek 20.6.2024 – zahradní slavnost – 17:00 h.