Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 14.-18.3. 2022

Téma: Jaro ťuká na vrátka
Téma týdne: Na jaře; knihy, knížky…

 • vnímání a popisování změn v přírodě, důležitost slunečního svitu
 • rozšiřování aktivní slovní zásoby, rozvíjení jazykového citu
 • podněcování zájmu o výtvarné a pohybové vyjádření

Činnosti komunikační a literární:

 • popisování a orientace v obrázku, prohlížení a hovory nad knížkou
 • dokončování příběhu, malované čtení
 • četba: Knihovnické pohádky (Z. Pospíšilová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • pohyb v terénu, pohybové hry, poskoky a přeskoky, cvičení na žebřinách
 • souhra oko – ruka, přebírání a třídění drobného materiálu, listování

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • jarní barvy, trhání a lepení papíru
 • na jaře – kresba
 • první knížka – skládání a ilustrace

Činnosti hudební a rytmické:

 • sluchové rozlišování – tón, hra s tempem
 • jarní písničky – Vozilo se na jaře, Na jaře, Jaro dělá pokusy
 • hra na rytmické nástroje, hra na tělo

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • prohlížení encyklopedií – jarní rostliny a první jarní květiny
 • poznávání barev jara, hledání – síla slunce

Činnosti přemýšlivé:

 • hledání souvislostí – změny v přírodě
 • orientace v číselné řadě, celek a část (spojování, rozdělování, puzzle)
 • zrakové rozlišování – figura a pozadí, stíny

Logochvilky:

 • gymnastika mluvidel a očí, fonace
 • sluchové rozlišování (slabiky, hlásky)

Grafochvilky:

 • šikmá a lomená čára
 • závit vpravo, vlevo

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě

pátek 18.3.2022 – návštěva knihovny