Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 28.3. – 1.4.2022

Téma: Jaro ťuká na vrátka
Téma týdne: Mláďátka

 • poznávání a pojmenovávání hospodářských zvířat a jejich mláďat (užitek)
 • rozvíjení aktivní komunikace, řešení různých situací
 • podněcování zájmu o pohyb, samostatnost, tvořivost

Činnosti komunikační a literární:

 • vyprávění zážitků, pohádek
 • pokus o naslouchání, vyslechnutí druhého; otázka a odpověď
 • četba Kuře Cupity (M. Nesvadba)

Činnosti pohybové a motorické:

 • souhra ruka / noha – chůze, běh
 • pohyb po nakloněné rovině
 • provlékání, skládání papíru, tupání

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • holubičky – kresba zmizíkem
 • kuřátka v trávě – tisk
 • aprílové zvířátko – tempera

Činnosti hudební a rytmické:

 • poslech – zvuky na statku, Tanec kuřátek (Musorskij)
 • písničky k tématu

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • geometrické tvary, velikost, stíny, optické klamy
 • růst a vývoj živočichů (vajíčko / mláďátko)

Činnosti přemýšlivé:

 • souvislosti, příčina a důsledek, před a po
 • zvířecí rodiny, užitek hospodářských zvířat

Logochvilky:

 • rytmizace, sluchové rozlišování – slabiky
 • grimasy, hybnost jazyka – napětí

Grafochvilky:

 • správný úchop tužky
 • svislá a lomená čára, tupání, kroužení, jedním tahem…

E.V.V.O.

 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • 2.1.4.5. – zdravé návyky a samostatnost