Návrh vzdělávacích činností 4. 4. – 15. 4. 2022

Týdenní plán 4.4.-15.4.2022

Téma : Jaro ťuká na vrátka

Téma týdne : Velikonoce

 

Komunitní kruh

 • Vyprávění zážitků z víkendu
 • Naslouchání kamarádům
 • Seznámení s tradicemi Velikonoce
 • Osvojování sociálních dovedností ( komunikace, emoce)
 • Posilování představ o počtu, tvaru a velikosti

 

Pohyb

 • Rovnovážné a posil. cvičení
 • Přechod kladiny, pohybové hry a tanečky

 

Výtvarná činnost

 • Velikonoční dekorace ( závěsy, zápichy)
 • Na louce (překrývaný vosk)
 • Keramikování ( tvoření z keramické hlíny)
 • Pečení

Zpívání a povídání

 • Velikonoční koledy a hodovačky
 • Hra na rytmické nástroje

Poznáváme svět

 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Geometrické tvary, velikost, počet, barva
 • Orientace v prostoru P,L

 

 

E.V.V.O. 2.1.1.1., 2.1.1.2.,

 

Dne 11.4. pečeme

Dne 12.4 divadýlko –  ,,Včeličky,,