Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 25.4. – 29.4.2022

Téma: Velikonoce
Téma týdne: Doprava kolem nás (bezpečnost), svátek čarodějnic

 • osvojování poznatků o dopravních situacích, bezpečnosti v dopravě a ochraně zdraví
 • soustředění na činnost a její dokončení
 • pojmenovávání věcí kolem nás (slovní zásoba)

Činnosti komunikační a literární:

 • popisování, hra s rýmem, skládání slov
 • posilování slovní zásoby
 • čtení: Autíčko Tydýt (J. Kahoun), Čarodějnice Eulálie (Z. Pospíšilová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • souhra oko / ruka a motorické hry
 • orientace v tělním schématu, pohyb v přírodě, cvičení na lavičkách, pohybové hry

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • posouvadla – fantazijní kresba, kolorování
 • koláž z geometrických tvarů, semafor
 • dekorace – čarodějnice

Činnosti hudební a rytmické:

 • poslech – zvuky v dopravě, Humoreska (A. Dvořák)
 • písnička Auto jede, Semafor
 • čarodějná zaříkávání – rytmus, barva hlasu, tempo

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • orientace v prostoru, obrázku
 • dopravní značení
 • řazení, přiřazování a třídění

Činnosti přemýšlivé:

 • dopravní prostředky, ochranné pomůcky
 • porovnávání velikosti a počtu
 • piktogramy

Logochvilky:

 • sluchové poznávání a rozlišování
 • fonační cvičení, sluchová paměť – opakování textu

Grafochvilky:

 • čáry vodorovné, svislé; vlnovky
 • změna směru vedení linky

E.V.V.O.

 • 2.1.1.2 – zvyky a tradice
 • 2.1.3.1. – doprava v našem městě